Zmluvy a dohody

Zmluva o dielo – Fotopublikácia k 700 výročiu obce
Zmluva o zabezpečení akcie Kamenické dni 2017 – Royal Media SK s.r.o. Zmluva o zabezpečení akcie Kamenické dni 2017 – Party4you Realizácia technickej infraštruktúry v areáli bývalej píly JRD
Dodatok k zmluve o nakladaní s odpadmi Darovacia zmluva – stolnotenisový stôl pre ZŠ Weby group – nová stránka obce
Zmluva o dielo – odstránenie časti bytového domu č. 13 Zmluva o dielo – odstránenie časti stavby Platenie úhrady za sociálnu službu
Dodatok k zmluve o výpožičke Kúpna zmluva k pozemkom – PaeDr. Stanislav Sivčo a Mgr. Stanislav Sivčo Kúpna zmluva k pozemkom – PhDr. Jarmila Sivčová a Jaroslav Sivčo
Zmluva o reklame s VLM Zmluva o odchyte túlavých psov Zmluva o prenájme – zberný dvor
Vystúpenie skupiny Desmod Vystúpenie skupiny Drišľak Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne ZŠ
Dotácia pre CVČ Dúha Mandátna zmluva "Malý amfiteáter" Prestrešenie vstupu obecného úradu
Oprava strešných zvodov Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum Zmluva na kúpu 2 ks. lavičiek k domu smútku
Zmluva o reklame pre Vojenské lesy a majetky SR Dotácia na výstavbu Pastoračného centra Nájomná zmluva – second hand

 

Zmluvy:54321»

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa