Kňazi

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti:

Peter Sepeši

Peter Sepesi

V Kamenici nad Cirochou pôsobí od 15.6.2011 – do súčasnosti
Narodil sa 18.5.1975 v Ličartovciach. Ordinovaný 17.6.2000.
(2000 Prešov – Kráľovná pokoja, 2001 Prešov – Sv. Mikuláš, 2004 Košice – Univerzitné pastoračné centrum, 2005 Prešov – Arcidiecézne centrum pre mládež, 2010 Humenné, 2011 Kamenica nad Cirochou)

Jaroslav Naščak

Jaroslav Nascak

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 2005 – 2011. Narodil sa 14. 09. 1950 v Zemplínskych Hámroch. Zomrel 25. 05. 2011 v Kamenici nad Cirochou.
Ordinovaný 8.6.1974
(1975 Jankovce, 1976 Sabinov, 1977 Prešov – sv. Mikuláš, 1978 Zborov, 1978 Sedlice, 1981 Pušovce, 1990 Sabinov, 2005 Kamenica nad Cirochou)

Štefan Gábor

Stefan Gabor

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 1990 – 2005. Narodil sa 28. 06. 1953 v Snine.
Ordinovaný 12.6.1977
(1977 Jankovce, 1979 Vranov nad Topľou, 1981 Sečovce, 1983 Slovenská Kajňa, 1990 Kamenica nad Cirochou, 2005 Vyšný Hrušov)

Pavol Greško

Gresko

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 1973 – 1990. Narodil sa 01. 02. 1921 v Udavskom. Zomrel v roku 1997 v Udavskom.
Ordinovaný 22.2.1948
(1948 kaplán Zborov, 1949 Parchovany, 1950 Sečovce, 1951 Trhovište, Veľký Šariš, voj. služba, 1954 kaplán Trebišov, 1954  Zemplínsky Branč, 1959 Čerhov, 1963 Pavlovce nad Uhom, 1964 Hrubov, 1973 Kamenica nad Cirochou, 1990 dôchodok Udavské)

Anton Székely

Szekely

V Kamenici nad Cirochou pôsobil v rokoch 1952 – 1973. Narodil sa 15. 03. 1899 v Solivare. Zomrel 18. 12. 1981 v Humennom.
Ordinovaný 29.6.1923
(1923 kaplán Ľubiša, 1924 Svinia, 1925 Solivar, 1927 Sabinov, 1928 Michalovce, 1932 admin. Ľubiša, 1944 okresný dekan, 1946 Michalovce, 1946 člen komisie pre disciplínu v seminári, 1952 Kamenica nad Cirochou, 1973 dôchodok – Humenné)

Jozef Ilavský

Ilavsky

V Kamenici nad Cirochou pôsobil od 01. 08. 1951 do 30. 11. 1951. Narodil sa 18. 12. 1922 v Kendiciach. Zomrel 05. 01. 2013 v Kendiciach.
Ordinovaný 19.6.1949
(1949 Snina, 1951 Kamenica nad Cirochou, 1951 pracovný tábor, 1954 Vranov nad Topľou, 1957 Michalovce, 1958 Jenkovce, 1984 Tibava, 1990 Torysa, 2000 dôchodok Kendice)

Juraj Macák

Macak

V Kamenici nad Cirochou pôsobil od 01. 01. 1942 do roku 1952. Narodil sa 11. 04. 1909 v Myslave. Zomrel 18. 04. 2010 vo Veľkom Šariši.
Ordinovaný 10.2.1935
(1935 kaplán Trebišov, 1937 Košice, 1938 Prešov, 1942 Kamenica nad Cirochou, 1947 humenský dekan, 1950 vo väzení, 1953 vo výrobe, 1957 Šarišské Dravce, 1966 Michalok, 1987 dôchodok – Kapušany, 1994 Haniska, 1999 Veľký Šariš)

Do roku 1942 v Kamenici nad Cirochou nerezidoval kňaz. Obec bola filiálnou obcou farnosti Dlhé nad Cirochou.

Štefan Fillya 1927 – 1944
Róbert Miko 1926 – 1927
Viktor Székey 1907 – 1926
Augustín Hornyák 1898 – 1906
Alexander Uhrinovič 1898
Andrej Hamorszky 1876 – 1898
Ján Pusztay 1861 – 1876
Ján Rakovszky 1845 – 1861
Ján Spavelko 1805 – 1845
Farnosť spravovaná Matúšom Guthom a Martinom Jarabínom – humenskými kaplánmi od 17. 02. 1805 do 21. 04. 1805
Alexander Almásy 1782 – 1805
Ján Mozoli 1778 – 1782
Michal Schluchten 1771 – 1778
Jakub Moyses 1760 – 1771
Štefan Rehorovszky 1744 – 1760
Andrej Simkay 1727 – 1744
Tomáš Kriszak 1725 – 1727
Andrej Cibulský okolo roku 1700


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa