Na stiahnutie

Zmluvy a dohody
Finančné Zaplatené faktúry Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia ObZ Zápisnice ObZ Územný plán obce
Matrika Stavebný úrad Štatút obce

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa