Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončenímŽiadosť o ohlásenie drobnej stavby
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutiaDomové prípojky k inžinierskej sieti
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavbyŽiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Kontaktná osoba:
Ing. Anna Kormuciková
Tel. číslo: +421 57 77 932 04
E-mail: anna.kormucikova@obeckamenicanadcirochou.sk

2014 © Kamenica nad Cirochou