Omše

 
Rozpis bohoslužieb vo farskom kostole svätého Štefana prvomučeníka a chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Kamenici nad Cirochou na aktuálny týždeň.

2014 © Kamenica nad Cirochou