Kontakty – Poslanci

Pracovné obvody poslancov obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou
Meno Telefón E-mail Bydlisko Obvod
Ing. Diana Burdová 0907937174 dianaburdova@gmail.com Lesná 767/30 Veterná – Lesná
Ing. Jozef Komarc 0905499336 jozef.komarc@centrum.sk Lesná 401/5 Humenská
Filomén Burda 0902924276 burdafilomen@gmail.com Partizánska 420/27 Vihorlatská – Kamenná – Kpt. Nálepku
Renáta Babjaková 0915903101 renata.babjakova@gmail.com ČSA 332/26 Železničná – ČSA
Ing. Monika Hamaďaková 0904239557 hamadakova.monika@gmail.com Partizánska 421/31 Pod Žbirom – Partizánska smer Kamienka
Anna Daňová 0905358520 Partizánska 642 Osloboditeľov – Gaštanová
Marek Čabak 0915887789 cabakmarek25@gmail.com Sadová 769/5 Ružová – Sadová – Partizánska od ŽS po križovatku
Mária Škrlíková 0911558932 Mierová 674/40 Štúrová – Záhradná – Mierová
JUDr. Miroslav Hodák 0902963717 miro.hodak@centrum.sk Mierová 574/2 Jarná – Krátka – Slepá – Sládkovičova

 
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 25, odstavec 7, poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti OcZ.
 


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa