Zdravotníctvo

V centre obce je zdravotné stredisko, ktoré zabezpečuje primárnu zdravotnú starostlivosť pre občanov Kamenice nad Cirochou, ako aj pre ľudí z blízkeho okolia. Sídli v obecnej budove na ulici Osloboditeľov č. 203.

Všeobecný lekár pre dospelých:
JUSKO PETER MUDr.
Tel.: 057/ 7793354
Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok: 7:00 hod. – 13:00 hod.
Streda: 13:00 hod. – 15:00 hod

Praktický lekár pre deti a dorast:
BLAHOVÁ MARGITA MUDr.
Tel.: 057/ 7793205
Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok: 7:00 hod. – 13:00 hod.
Streda: 13:00 hod. – 15:00 hod

Zubný lekár:
KOMÁRKOVÁ TERÉZIA MUDr.
Tel.: 057/ 7793157
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:00 hod – 13:30 hod.
Utorok: 7:00 hod – 12:30 hod.
Streda 7:00 hod – 15:00 hod.
Štvrtok: 7:00 hod – 13:30 hod.
Piatok: 7:00 hod – 12:30 hod.

MUDr. Terézii Komárkovej bolo zaslané oznámenie o ukončení nájmu z dôvodu nepodpísania dodatku o nájme a nezaplatenia za energie v stanovenom termíne.

Gynekologická ambulancia:
FOCKO TIBOR, MUDr.
Tel.: 057/ 7712615
Ordinačné hodiny:
Streda: 7:30 hod. – 13:00 hod.

MUDr. Tiborovi Fockovi bolo zaslané oznámenie o ukončení nájmu z dôvodu nezaplatenia za energie a nepodpísania dodatku o nájme.

Opatrovateľská starostlivosť priamo v byte sa poskytuje 7 občanom opatrovateľkami, ktoré sú na čiastočný úväzok. V DSS je toho času jedna občianka.
K 1.9.2010 je 22 detí z rodín v hmotnej núdzi, alebo z rodín ktoré nedosahujú životné minimum a majú nárok na dotáciu na stravu a školské potreby
Opatrovateľská služba, prepravná služba a umiestnenie v sociálnych zariadeniach
občania si môžu požiadať o opatrovateľskú službu, prepravnú službu alebo o prijatie do sociálnych zariadení na obecnom úrade v pracovných dňoch.

Kontakt: Pastírová Anna (057/ 7793286)

Dávky v hmotnej núdzi
O dávky v hmotnej núdzi si občan žiada na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny v Humennom, odbor sociálny.


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa