Škola

Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou

Adresa: Osloboditeľov 204, 06783 Kamenica nad Cirochou

IČO: 37874080

Riaditeľ školy: Mgr. Slavomír Tokár

Kontakty:
+421 57 779 32 20, +421 903 440 513,
skola@zskamenicanc.edu.sk
www.zskamenicanadcir.edupage.org

Základná škola s materskou školou Kamenica nad Cirochou je štruktúrovaná ako plnoorganizovaná Základná škola s MŠ a ŠJ s kapacitou cca 200 žiakov v základnej škole, okolo 40 detí v materskej škole a okolo 40 žiakov v ŠKD. Počet tried v základnej škole kolíše v rozpätí 10 – 12 tried. V materskej škole sú deti organizované v dvoch oddeleniach. ŠKD má dve oddelenia.

Je jedinou vzdelávacou inštitúciou v obci Kamenica nad Cirochou. Poskytuje predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelanie.


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa