Administrátor

Administrátor
Ing. Patrik Šepeľa

Telefón:
+421 907 475 899

E-mail:
admin@kamenicanadcirochou.sk

Túto stránku prevádzkujem na vlastné náklady a pracujem na nej vo svojom voľnom čase. Robím tak z dvoch dôvodov:

I. Nie som „stotožnený“ so vzhľadom, obsahom ale hlavne funkčnosťou oficiálnych stránok obce.
II. Obecná stránka by mala byť nezávislá od vedenia obce, aby si tak mohla zachovať svoju objektivitu a neprikláňala sa názorovo a obsahovo k ľuďom (skupine/strane), ktorí sú momentálne vo vedení obce.

Webstránku vnímam ako slobodný priestor na vyjadrenie názorov, postrehov a sprostredkovanie rôznych informácií, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú našej obce a života v nej. Tento priestor bezplatne ponúkam všetkým subjektom, ktoré oň prejavia záujem. Stránka je obsahovo a funkčne prepojená so službami facebook, twitter, google+, youtube, dropbox a google drive.

21. augusta 2014 bola stránka bezplatne ponúknuta (čítajte viac) obci ako „náhrada“ za oficiálne stránky obce. Po dvoch mesiacoch mi z vedenia obce odpovedali, že „Obec je vlastníkom webstránky, to znamená inú nepotrebujeme.“ (celá odpoveď obce tu).
V januári 2015 sa uskutočnili dve pracovné stretnutia s pánom Ing. Alexandrom Bugyim, výsledkom ktorých bol tento návrh zmluvy zo strany obce. Na moje pripomienky k tejto zmluve doposiaľ obec a ani jeden z poslancov ObZ nereagovali.
15.10.2015 som na obecnom zastupiteľstve v prítomnosti poslancov a starostu odprezentoval stránku a opätovne ju ponúkol obci. O tom ako som pochodil si prečítajte tu.

Technické aktivity na stránke a moja činnosť na nej je stručne popísaná v change logu (priebežne dopĺňam).


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa