História obce

Kamenica nad Cirochou je obec na Slovensku v okrese Humenné. Počtom obyvateľov je to najväčšia obec v tomto okrese. Nachádza sa na východnom Slovensku, 7 km od mesta Humenné. Popri obci pretekajú rieky Cirocha a Kamenica, ktoré sa zlievajú asi 1 km za obcou.

V obci je 23 pomenovaných ulíc s verejným osvetlením. V roku 1990 prebehla plynofikácia a zároveň sa začalo s výstavbou čistiarne odpadových vôd. Dnes je kanalizácia dobudovaná na 90 %. V roku 1997 bol na cintoríne vybudovaný Dom smútku (nádeje) v ktorom sa slúžia pohrebné obrady.

Pôvodná obec nestála na súčasnom mieste, ale bola posunutá výrazne bližšie k rieke Cirocha. K presunutiu obce na súčasné miesto došlo zrejme pod vplyvom častých povodní. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317, kedy ju kráľ Róbert I. dal do daru rodu Drughetovcov za verné služby panovníkovi spolu s inými obcami a mestom Humenné. Práve toto mesto si rod Drughetovcov vybral za svoje sídlo, a preto si za svoje meno dávali často prímeno Homonnay, čo je dobový názov pre mesto Humenné. Spolu s týmto panstvom rod Drughetovcov získal pomerne širokú paletu výsad, a preto sa o tomto rode často hovorí, že tu vládli ako malí králi. Predpokladá sa však, že obec je oveľa staršia a jej vznik by sa mal hľadať ešte niekde v 13. storočí. Prvý známy názov obce bol Kemence a zhruba od roku 1416 sa v úradných záznamoch obec objavuje ako Nagy Kemence. Kaštieľ nachádzajúci sa v obci bol vybudovaný rodom Csákyovcov a po nich prebral tento kaštieľ rod Andrássyovcov, z ktorého pochádza aj posledný gróf v obci Gejza Andrássy. Ten v roku 1925 odpredal časť svojich pozemkov občanom, a tak došlo k výraznemu rozšíreniu obce. V roku 1933 prevzala správu lesov a poľných majetkov štátna správa práve od Gejzu Andrássyho. S tým sa spája vznik Vojenských lesov v obci a vybudovanie píly na elektrický pohon. Drevo bolo z okolia do tejto píly zvážané úzkokoľajkou, ktorá ako jedna z mála úzkokoľajok plnila svoju funkciu až do roku 1991, kedy bola odstavená po nehode. Dnes sa už z nej zachovali iba torzá koľají na niektorých miestach obce, ktoré sa dajú nájsť len pozorným okom.

(zdroj: wikipedia.org)


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa