Rodáci

Slavomír Engel

Slavo Engel
Narodený 23. 02. 1986. ZŠ Kamenica nad Cirochou, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu v Humennom, CMBFUK Teologický inštitút – Kňazský seminár v Košiciach. Vysvätený 16. 06. 2012 v Košiciach. Od 01. 07. 2012 pôsobí – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Radoslav Lojan
Narodený 27. 10. 1976. ZŠ v Kamenici nad Cirochou, Stredná zdravotná škola v Humennom, CMBFUK Teologický Inštitút – Kňazský seminár v Košiciach. Vysvätený bol 15. 06. 2002 v Košiciach. Pôsobil : Prešov – sv.Mikuláša, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, štúdia v Ottawe (Kanade) na Univerzite sv. Patrika, od roku 2006, a zároveň pôsobil pri Bazilike sv. Patrika v Ottawe, kde mal na starosti starostlivosť o Slovákov. Od 01. 01. 2012 – Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Vdp. Štefan Sojčak

Stefan Sojcak
Narodený 14. 02. 1950. Vysvätený bol 12. 06. 1977 v Dome sv. Martina v Bratislave.
Pôsobil: Sabinov, Humenné, Lieskovec, Krivany, Brezovica, Záhradné
2013 – dôchodok Kamenica nad Cirochou

Sr.Mária Salustia, Anna Harviliková

Sr. Salustia
Narodená 11. 04. 1932 v Kamenici nad Cirochou. Do kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila 04. 03. 1947 v Humennom. Po 2. mesiacoch odchádza do Ružomberka, kde po noviciáte zložila aj svoje prvé sľuby. Pôsobila v Komárne, kde pracovala ako kuchárka v nemocnici. Počas likvidácie kláštorov, komunistickým režimom bola aj s ostatnými spolusestrami a sestrami iných reholi, sústredená v Močenku, kde bola 3 roky. Následne bola poslaná aj s ostatnými spolusestrami štátnou mocou do sociálneho ústavu v Kirti (BB diezéza), kde pracovala ako vedúca kuchyne 30 rokov. Ďalšie pôsobenie bolo v Bratislave. 4 roky u Jezuitov, kde pracovala v kuchyni, v Starej Ľubovni 13 rokov, ako farská gazdiná. Päť rokov v komunite sestier v Ružomberku, kde svoje sily i napriek veku dávala do služieb komunity v bežných domácich prácach. 31. 05. 2013 v skorých ranných hodinách si ju povolal Pán.

Sr. Mária Damiána, Anežka Vatahová

Sr. Damiana
Narodená 04. 03. 1973. 03. 06. 1991 vstupuje do kongregácie Milosrdných sestier vo Vrícku, kde po skončení noviciátu skladá svoje prvé sľuby. Pôsobila : 1 rok ako ošetrovateľka v Domove dôchodcov v Ružomberku, 7 rokov v LDCH v Liptovskej Štiavničke ako ošetrovateľka, 07. 08. 1999 zložila vo Vrícku svoje večné (doživotné) sväté sľuby. 6 rokov pôsobí ako ošetrovateľka, ale aj v rámci zadelenia komunity na rôznych úsekoch vo Vrícku. 4 roky v Trenčíne, kde pracovala ako ošetrovateľka v Hospici Milosrdných sestier. Toho času už tretí rok pôsobí ako ošetrovateľka v kňazskom domove Banskobystrickej diecézy v Turčianskych Tepliciach.

Fr. Rastislav Behún SDB

Rastislav Behun
Narodený 19. 02. 1975. ZŠ  Kamienka, Kamenica n/Cir., Stredná škola  – SOU  Služieb Humenné, 1994 – 95: noviciát v Poprade Veľkej, 15. 08. 1995: prvé sľuby v Saleziánskej spoločnosti, 1995 – 97: štúdium filozofie a pedagogiky na UK Bratislava, RK CMBF, Detašované pracovisko Žilina
Pôsobil: 1997 – 2000 v Žiline ako vychovávateľ na SOU Jozefa Robotníka, 2000 – 2010 v Poprade – Veľkej ako člen formačného tímu, ekonóm, vychovávateľ novicov a mladých vo farnosti, učiteľ náboženstva. Počas týchto rokov dokončil laickú teológiu na Spišskej Kapitule a zúčastnil sa v Ríme kurzu pre formátorov. Od 01. 09. 2010 pôsobí v Humennom ako vychovávateľ mladých a ekonóm domu.


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa