Zmluvy a dohody 3

Nájomná zmluva o verejnom osvetlení Výmena okien a dverí na budove kultúrneho domu Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky a modernizácie i údržby osvetlenia
Licenčná zmluva s firmou Geodeticca Zmluva o poskytnutí služby s firmou Geodeticca Modernizácia verejného osvetlenia
Dohoda na aktivačné činnosti formou menších služieb Zmluva s AE group o modernizácii a údržbe osvetlenia Zmluva o poskytnutí služby WebGIS
Zmluva o vyhotovení mapy – Geodeticca Zmluva o poskytovaní služieb – Telekom Zmluva o výpožičke
Zmluva o dielo – oprava traktora Zmluva o pripojení k IS dátového centra Kúpna zmluva VVS a. s. – predaj ČOV
Kúpna zmluva MUDr. Pavol Blaha Zmluva o poskytnutí právnych služieb Nájomná zmluva MUDr. Komarková
Nájomná zmluva MUDr. Jusko Nájomná zmluva MUDr. Focko Nájomná zmluva KAM-DET
Nájomná zmluva REMEDIA s. r. o Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluva o dielo – Some Slovakia (stredná oprava traktora) Dohoda o ukončení zmluvy o dielo – inštalácia kotla na biomasu Zmluva o poskytovaní služby MUDr. Hubnerová
Zmluva o poskytovaní služieb s Webpomoc s. r. o Dohoda s ÚPSVaR podľa § 12 Dohoda s ÚPSVaR podľa § 10
Zmluva Ovo – Mont s. r. o. Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Kúpna zmluva MUDr. Pavol Blaha

 

Zmluvy:«54321»

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa