Zmluvy a dohody 4

Dodatok k zmluve o zateplení ObÚ Zmluva o osvetlení prístupovej cesty na cintorín – cenová ponuka Zmluva o osvetlení prístupovej cesty na cintorín
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Zmluva o dielo – spracovanie územného plánu obce Mandátna zmluva na výkon technického dozoru
Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe zberného dvora Zmluva o dielo – Riešenie energetickej úspornosti OcÚ Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov
Nájomná zmluva s novou ambulanciou Nájomná zmluva Lekáreň zdravie Zmluva o dotácii pre DHZ
Úspešní žiadatelia výzvy na rekonštrukciu telocvične Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda Mandátna zmluva s Orim – Tender s.r.o
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda Zmluva o dielo – Projekt energetickej úspornosti ObÚ Zmluva o predaji pozemkov pánu Sabolovi
Zmluva o vypožiční protipovodňového vozidla Zmluva o pripojení k informačnému systému miest a obcí Zmluva s firmou Uniprim o oprave obecného rozhlasu
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby pán Martan Zmluva o poskytnutí sociálnej služby pani Kormuciková Zmluva o poskytnutí sociálnej služby pani Barátová
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR PACK Zmluva o dotácii pre gréckokatolícku cirkev
Protokol o modernizácii sústavy verejného osvetlenia Protokol o odovzdaní verejného osvetlenia do služobnej prevádzky Zmluva o prevádzke denného stacionára s pani Harbistovou
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti od VLM Zmluva o predaji kanalizačnej sústavy našej obce Rozhodnutie o intenzifikácii ČOV

 

Zmluvy:«54321»

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa