Hľadá sa pedagogický asistent

Hľadá sa pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou a školskou jednotou v Kamenici nad Cirochou hľadá nového zamestnanca.

Pozícia: Pedagogický asistent
Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 08.01.2018
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Vzdelanie:
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
– v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
– úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
– úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
– v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
– v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
– v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
– v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
– v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
– v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Ďalšie požiadavky:
Záujemca k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru doloží Výpis z registra trestov a overenú kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Pracovný pohovor sa uskutoční 04.01.2018 o 09:00 hodine v budove školy.

Kontakt pre bližšie informácie: 0903 440 513.

 
Čítajte tiež:
Hľadá sa matematikár(ka)!
Referent obecného úradu s kvalifikáciou pre stavebný úrad

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa