Kamenická kvapka krvi

Kamenická kvapka krvi

O najzmysluplnejšej akcii v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci zaslúžene napísali aj v časopise slovenského červeného kríža Zvesti:

MS SČK v Kamenici nad Cirochou zorganizoval 16. júna 2017 nultý ročník Kamenickej kvapky krvi. Akcia miestneho spolku dopadla viac než úspešne. Zvládnutá organizácia, hojná účasť dobrovoľných darcov krvi a obrovská podpora sympatizantov uistili miestny spolok v tom, že Kamenická kvapka krvi mala zmysel a splnila svoj účel. Zo 44 zúčastnených darcov krvi bolo zrealizovaných 39 odberov. Základňa darcov krvi bola rozšírená o 12 prvodarcov. Poďakovanie patrí Hematologicko-transfúznemu oddeleniu v Humennom a všetkým darcom, ktorí boli odhodlaní darovať kúsok seba.

text: Katarína Lukáčová
foto: Natália Vesma
zdroj: redcross.sk

Čítajte tiež:
Kamenické dni 2017
Kamenická kvapka krvi

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa