Demokracia po Kamenicky

Demokracia po Kamenicky

Dňa 29. 09. 2016 som sa ako poslanec zúčastnil verejného zasadnutia zastupiteľstva obce Kamenica nad Cirochou, kde som sám ako jeden z deviatich poslancov vystúpil v diskusii s viacerými pripomienkami a otázkami na starostu obce. Ostal som v nemom úžase, keď som si prečítal zápisnicu z tohto zasadnutia uverejnenú, po 20 dňoch na stránkach obce, kde pri bode diskusia nebol uvedený žiaden zápis. Na druhý deň som navštívil zapisovateľku Ing. Meričkovú (ekonómku obce), ktorej som sa opýtal, “kto písal zápisnicu?”, tak mi povedala, že ona a pán starosta Ing. Bugyi. Spýtal som sa jej “prečo v zápise nie sú moje pripomienky?”, a dostal som odpoveď, “prečo by to tam malo byť?”. Reagoval som, “preto aby občania obce vedeli o čom sa na zastupiteľstve jedná”. Následne mi povedala, že pán starosta Ing. Bugyi jej povedal, že to v zápisnici nebude.

V krátkosti vysvetlím, o čom som v diskusii hovoril. Opýtal som sa starostu, prečo na predchádzajúcom zastupiteľstve neboli určení overovatelia zápisnice, taktiež prečo zápisnice zverejnené na stránke obce nie sú podpísané? Overovatelia síce (dodatočne) určení boli, ale až po skončení zasadnutia, niekde v kuloároch obecného úradu. Chcem taktiež pripomenúť, že overovatelia zápisnice na poslednom zasadnutí zastupiteľstva boli určení až na konci zasadnutia a nie pred, ako to stanovuje zákon.

Ďalej som poukázal na ordinačné hodiny zubnej ambulancie. Služby sa poskytujú len utorok a štvrtok, pričom pri prezentácii (na zastupiteľstve, kde sa rozhodovalo o prenájme) nám pán starosta prečítal ponuku Ing. Vaceľa, že služby budú poskytované v plnom rozsahu po všetky pracovné dni. Občania Modrej nad Cirochou, Kamenice nad Cirochou, Hažína nad Cirochou a Kamienky, keď vás budú bolieť zuby v pondelok, stredu a piatok, tak budete musieť ísť do Humenného, nuž a viete prečo. Pretože náš pán starosta Ing. Bugyi ovplyvnil priebeh tajnej voľby tak, že pred samotnou voľbou povedal poslancom, citujem: “Doporučujem aby ste volili firmu Ing. Vaceľa”, a stalo sa.

Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme schvaľoval i záverečný účet obce za rok 2015, kde ma zaujala kapitola rozvoj obce, ktorú starosta bez vedomia poslancov navýšil z plánovaných 21.000,- € na 63.000,- €. Keď som si doma na PC pozrel čo táto kapitola obsahuje, ostal som nemilo prekvatený (PHM na kosenie, odchyt psov, potraviny a občerstvenie na brigády, strunky na kosenie, PHM na osobné motorové vozidlo). Mimochodom od roku 2011 starosta obce Ing. Alexander Bugyi stále používa motorové vozidlo obce na súkromné účely a garážuje ho doma, pričom to nemá schválené poslancami obce. Pýtam sa, nie je to náhodou zneužitie pravomoci verejného činiteľa? Keď si toto pán starosta predstavuje ako rozvoj obce, tak zbohom Kamenica. O tom, že starosta obce si rád upravuje rozpočet tak ako mu to vyhovuje, som sa presvedčil už v roku 2015, keď navýšil rozpočet FO Kamenice nad Cirochou, peniaze im previedol na účet bez súhlasu poslancov a na následujúcom zastupiteľstve si to dal poslancami odsúhlasiť.

Ďalej som sa opýtal pána starostu, či obec ešte stále má dve ekonómky, pretože pri mojich dvoch náhodných navštevách ObÚ, bývala ekonómka, ktorá ukončila pracovný pomer pred pol rokom, sedela za počítačom na obecnom úrade. Pýtam sa prečo? Na zasadnutí zastupiteľstva bol od začiatku do konca aj občan Kamenice Doc. Ing. Matej Polák, PhD., ktorý chcel vystúpiť v diskusii, ale zo strany starostu obce Ing. Bugyiho mu to nebolo umožnené. To že starosta obce ignoruje moje návrhy a pripomienky je bežná vec. Navrhoval som odoplniť uznesenie: 1. služobné motorové vozidlo bude parkovať v garáži obecného úradu. 2. Starosta obce do 1 mesiaca urobí verejnú schôdzu občanov obce. Ani v jednom prípade starosta nedal hlasovať a tak sa to do uznesenia nedostalo. Záverom chcem pripomenúť, že starota obce Ing. Bugyi mi na každom zastupisteľtve naznačuje aby som išiel na ministerstvo vybavovať peniaze pre obec. Pán starosta má plat vyše 2.400,- €, tak nech za tie peniaze aj niečo robí, a nie sa len na služobnom aute prevážať po obci a stavať posedy pre poľovníkov.

Akou známkou hodnotíte prácu nášho starostu?

Výsledky ankety

text: Filomén Burda
poslanec ObZ za stranu SNS
foto: Jozef Vitkovič

Čítajte tiež:
Komentár: Načo nám je starosta?
Za (ne)činnosť zvýšenie platu, alebo keď je obecný úrad súkromná s.r.o. starostu obce

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
10
  1. 18. 11. 2016 at 14:31Jan Harvanik  Odpoveď

    Uz sa tu davno hospodari ako starosta uzna za vhodne. Je potrebne v obci urobit hlbkovu kontrolu hospodarenia zo strany MV SR

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa