Otázka starostovi

Meno a priezvisko (nepovinné)

Vaša E-mailová adresa (nepovinné)

Predmet (nepovinné)

Otázka (povinné)

Formulár je plne funkčný a zašle e-mail na obecný úrad. Ak sa rozhodnete formulár využiť a starosta Vám neodpovie, stále máte možnosť využiť listovú komunikáciu klasickou poštou. Ak sa tak rozhodnete, odporúčam Vám v žiadosti/liste uviesť:

V zmysle § 14 a nasl. zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ZSPI) Vás týmto žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií. (vzor tu)

Ing. Patrik Šepeľa


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa