Voľby v Kamenici nad Cirochou – Rana pod pás demokracii

Voľby v Kamenici nad Cirochou – Rana pod pás demokracii

Voľby do samosprávy obce Kamenica nad Cirochou boli príležitosťou pre kultivovaný spôsob prezentácie volebných programov jednotlivých kandidátov na starostu obce a hľadania zmeny k lepšiemu. Boli aj príležitosťou pre naštartovanie rozvoja obce s podporou štrukturálnych fondov európskej únie v rokoch 2015-2020.

Obec v porovnaní s inými obcami na Slovensku, ale i v regióne horného Zemplína stagnuje. S výnimkou niekoľkých menej významných aktivít (chodník na Humenskej ulici, zateplenie a nová fasáda na zdravotnom stredisku, autobusové zástavky a obnova Štúrovej ulice, označenie ulíc) je to žalostne málo. To čo starosta sľuboval pred voľbami v roku 2010 splnil iba na necelých 10-15%. Už druhé funkčné obdobie je jeho volebný program ako cez kopirák (sľuby, sľuby a opäť len sľuby).

Oporný múr s chodníkom je už ako obohraná platňa, plavecký bazén je v nedohľadne a viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy slúži ako plocha na pestovanie burín. Nehovoriac o sľuboch ako nájomné byty pre mladé rodiny. Sociálny stacionár, ktorý je v exekúcii a chátra, je jeho labuťou pesničkou.

To čo starosta neurobil v predchádzajúcom období, to opäť nachádzame ako sľuby vo volebnom programe v nastávajúcom období. Pán starosta je už chorobne známy svojím zmyslom pre alibizmus, zdôvodňovanie a klamstvo. Aj preto naša obec nenapreduje ale stagnuje.

Obci chýba program rozvoja a realizácie prakticky vo všetkých oblastiach ale najviac v:

– oblasti rozvoja sociálnych služieb,
– oblasti výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny,
– oblasti inovácií v školstve,
– pri podpore rozvoja športu,
– využitie grantov na podporu rozvoja rómskej komunity v obci,
– otázke chátrajúceho kaštieľa,
– rozvoji služieb,
– spolupráci a podpore rozvoja podnikania,
– slabej pomoci zo strany kľúčového podniku Vojenské lesy.

Naša obec patrí do ekonomicky znevýhodneného regiónu Prešovského samosprávneho kraja a ten zas patrí medzi 10 najchudobnejších regiónov Európskej únie. Aj preto Európska únia pripravila a pripravuje systematický program na podporu týchto regiónov a na zmazanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými regiónmi. Aj naša obec by mohla a mala využiť túto príležitosť a z programu rozvoja vidieka vyčerpať čo najviac finančných prostriedkov.

Čo z toho keď pán starosta nie je schopný pripraviť jeden kvalitný a konkurencieschopný projekt, ktorý by uspel nie v medzinárodnej ale aspoň v Slovenskej konkurencii? Táto parketa zrejme nie je silnou stránkou nášho teraz už opäť staronového starostu. A pri tom by stačilo tak málo. Pozrieť sa ľudovo povedané len hen “za humno” na Zemplínske Hámre, do Belej nad Cirochou, alebo aj do Dlhého, ako tam funguje samospráva, koľko projektov z EÚ fondov získali a akú prácu odvádzajú tamojší starostovia za svoju mzdu. A tá mimochodom nie je nízka.

Pán starosta, Ing. Alexander Bugyi, poberá mesačne 2500.00 € brutto. Je to plat x-násobne vyšší ako má väčšina občanov. Keď sa pozrieme na uplynulé funkčné obdobie, čo pán starosta vykonal a koľko finančných prostriedkov na rozvoj obce získal, tak je tento plat preňho vysoký. Nech si teda každý občan Kamenice nad Cirochou urobí o tom svoj názor a nech v budúcnosti hodnotí a posudzuje prácu starostu podľa toho, čo vykonal za mzdu ktorú obdržal.

Voľby v Kamenici nad Cirochou nesú pečať pochybností a porušovania pravidiel, podozrenia z manipulovania pri voľbách a sčítavaní hlasov, ktorá v demokratickej spoločnosti funguje. Či sa to niekomu páči, alebo nie, v predvolebnej kampani pán starosta porušil etické princípy kampane tým, že pod hrozbou sankcií obmedzoval účasť občanov Kamenice nad Cirochou na predvolebných akciách iných kandidátov na starostu obce. Pri zostavovaní volebnej komisie porušil etické princípy tým, že do komisie boli delegovaní jednak rodinní príslušníci dvoch kandidátov na starostu a vo svoj prospech do komisie delegoval občanov, z ktorých jeden je odmeňovaný z prostriedkov obecného úradu a druhý je manželom poslankyne, ktorá je “hovorkyňou a pravou rukou” starostu.

Okrem toho volebná komisia nerešpektovala ani uznesenie a odporúčanie Ústrednej volebnej komisie, na účasť pozorovateľa pri voľbách a sčítavaní hlasov a predsedkyňa volebnej komisie nepripustila na voľby občianskeho pozorovateľa, čo je v rozpore s Európskymi demokratickými princípmi. Tiež treba poznamenať že volebná komisia z obce Kamenica nad Cirochou, ako posledná odoslala hlásenie o výsledkoch volieb, keď už aj mesto Humenné, ktoré je neporovnateľne väčšie, dávno malo hlasy spočítané a výsledky nahlásené. Aj tieto skutočnosti svedčia o možnej manipulácií pri voľbách a sčítavaní hlasov.

Bude preto potrebné, aby jednak poslanci zvolení do samosprávy obce rešpektovali zákony SR a dôsledne kontrolovali prácu a konanie pána starostu v následujúcom období. Podrobili volebný program tvrdej kontrole jeho plnenia. V prípade, že pán starosta bude sedieť v kancelárii so založenými rukami, alebo iba poľovať a vyhýbať sa zodpovednej práci ako v predchádzajúcom období, tak v zmysle zákona ho donútiť k plneniu povinností, zníženiu platových náležitostí, prípadne k iniciovaniu referenda o jeho odvolaní. Lebo funkcia starostu obce neslúži na dožitie sa a zabezpečenie starobného dôchodku, ale na aktívne realizovanie rozvoja a fungovania obce.

V Kamenici nad Cirochou,

Doc. Ing. Matej Polák, PhD
Občan Kamenice nad Cirochou

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa