Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Načítanie mapy…

Dátum/čas
15/11/2014
7:00 - 20:00

Miesto konania
Dom kultúry v Kamenici nad Cirochou

Kategórie


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
– výkon trestu odňatia slobody,
– pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa