Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

Naša obec sa v období prvej svetovej vojny sa obec volala Nagy Kemencze. V blízkosti obce sa nachádzal vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. V medzivojnovom období mala cintorín na zodpovednosti miestna žandárska stanica. Cintorín v Kamenici nad Cirochou patril medzi väčšie lokality najmä svojou rozlohou, ale aj počtom obetí. Na cintoríne sa nachádza spolu 58 hrobov. Štyri hroby sú masové. Je v nich pochovaný nasledujúci počet obetí: šachta č. 31 – 22 obetí, šachta č. 38 – 11 obetí, šachta č. 39 – 10 obetí a šachta č. 46 – 8 obetí. Celkovo päť hrobov spadá do kategórie spoločných. V hroboch s č. 23, 25, 34, 35 sú pochované po dve obete a v hrobe č. 33 sú pochované štyri obete. Zvyšných 49 hrobov je samostatných. Spolu je na cintoríne z prvej svetovej vojny v našej obci pochovaných 113 obetí. Cintorín má tvar štvorca so stranou 22 metrov. Hroby sa nachádzajú v šiestich radoch symetricky rozložené a sú označené drevenými krížmi. Na 25 hroboch sa dochovala tabuľka s menom ešte v medzivojnovom období. Podľa posledného dochovaného náčrtu z roku 1925 mal byť okolo celej plochy cintorína vysadený živý plot. Za živým plotom sa mala nachádzať drevená ohrada. Vchod na cintorín sa nachádzal pri severnom rohu cintorína. V strede posledného radu hrobov bola umiestnená kruhová mohyla s centrálnym krížom.

 
Cintorín v Kamenici nebol frontovým cintorínom. Iba malá časť vojakov, ktorí sú pochovaní na tomto cintoríne padla v bojoch. Väčšina obetí zomrela na následky zranení, či chorôb. To poukazuje na fakt, že v obci sa zrejme dlhší čas zdržiavala poľná nemocnica, alebo iná armádna zdravotnícka jednotka.

Z ďalších údajov vyplýva, že poznáme štátnu príslušnosť 31 vojakov. Všetci boli príslušníkmi rakúsko-uhorskej armády. Identifikovaných je 28 obetí. Všetky známe obete boli tiež z rakúsko-uhorskej armády. Aj keď, nemôžme stopercentne vylúčiť, že medzi obeťami pochovanými na cintoríne sú aj ruskí alebo nemeckí vojaci, vyzerá to, že na cintoríne sú pochovaní najmä vojaci z Rakúsko-Uhorska.

 
Vojenský cintorín v Kamenici nad Cirochou sa až donedávna považoval za zaniknutý. Podľa dnes už nebohého Igora Slepcova, sa cintorín v našej obci nachádzal na ploche, ktorá je dnes súčasťou miestneho letiska. Pri jeho výstavbe mal byť cintorín zlikvidovaný. Cintorín z prvej svetovej vojny v Kamenici nezanikol, naopak je ešte v pomerne v slušnom stave. Je súčasťou obecného cintorína. Plocha vojnového cintorína je preto pravidelne kosená a udržiavaná. Hrobové polia sú dobre viditeľné. Na hroboch sú kovové kríže. Na niektorých hroboch sa ešte zachovali pôvodné kovové hviezdice z medzivojnového obdobia. Na ploche vojnového cintorína je vztýčený centrálny kríž. Cintorín je naozaj v relatívne dobrom stave. Podobne ako na iných lokalitách, chýba označenie a informačná tabuľa, ktorá by zbavila vojnový cintorín anonymity.

zdroj: kvhbeskydy.sk

Čítajte tiež:
Kamenica nad Cirochou v medzivojnovom období
Kamenica nad Cirochou počas prvej svetovej vojny

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa