Kamenický kaštieľ

Kamenický kaštieľ

Boli ste už v našom kaštieli? Ani ja nie… Jedna z dominánt našej obce, ktorá sa spomína takmer vždy, keď na internete hľadáte informácie o Kamenici, a ktorá už roky chátra. Nebolo tomu tak vždy. Náš kaštieľ má bohatú históriu. Následujúce riadky Vám ju trošku priblížia, opíšu aktuálny stav a načrtnú možnú budúcnosť.

!!! Doplnené 27.08.2015
Náš kaštieľ bude čoskoro predaný! A to za polovičnú cenu! Hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková informovala, že bol doručený jeden návrh. Podľa jej ďalších slov komisia menovaná predsedom PSK konštatovala, že návrh splnil podmienky súťaže. “Podala ho spoločnosť ROTAX ENERGO, s.r.o. Humenné (podľa výpisu z obchodného registra vlastnená JUDr. Petrom Nízkym, ktorá ponúkla cenu 130 000 eur. Firma má záujem využiť objekt na zariadenie turistického ruchu“. Ako vysvetlila ďalej, cenu podľa znaleckého posudku (256 000 eur) nebolo potrebné dodržať, pretože išlo o niekoľkonásobne neúspešný predaj formou obchodnej verejnej súťaže. “V súčasnosti sa pripravuje podpis kúpno-predajnej zmluvy“. Nechápem ako si naša zadlžená obec môže dovoliť verejné osvetlenie za 240 000 eur (pritom by sme ho na základe tejto výzvy mohli mať, síce v nižšej kvalite, ale podstatne lacnejšie) a na kúpu “vlastného” kaštieľa nepodá ani návrh…

História

Kaštieľ je pôvodne klasicistickou stavbou, budovanou v poslednej tretine 18. storočia. Naša obec mala v tom čase maďarský názov Nagy Kemencze (Welka Kamenicza) a od roku 1773 bola vo vlastníctve šľachtica Ladislava Szirmaya, ktorý ju neskôr (v roku 1813) predal Júlii Csákyovej a tá ju zasa predala v druhej polovici 19. storočia grófovi Gejzovi Andrássymu. Szirmayom (presný rok výstavby nie je známy) bolo ako zemepánom a vlastníkom obce rozhodnuté o stavbe kaštieľa. Zo záznamov je známe, že objekt bol stavaný na predtým nezastavanom priestranstve ako jednopodlažná bloková budova so strednými a bočnými rizalitami. Bol v tom čase ihneď zariadený a obývaný. Szirmay a neskôr Csákyovci v ňom sústredili dobový nábytok, značné množstvo cenných obrazov, gobelínov a tapisérií.*

V druhej polovici 19. storočia, už za vlastníctva grófa Andrássyho, sa na objekte uskutočnila nadstavba stredného rizalitu a prístavba skleníka v neskorom neoklasistickom riešení. Dodnes sa zachoval aj stredný trojosový poschodový rizalit s neoempírovou antikou a bočné rizality s trojhranným tympánonovým štítom.**

 
Gróf Andrássy interiér kaštieľa pre svoje pohodlie ešte zveľadil, i keď ho využíval iba sporadicky. Slúžil väčšinou k chvíľam oddychu panstva po poľovačkách v rozsiahlych okolitých lesoch, a to prevažne v jesenných mesiacoch. Ďalším pokračovaním dejín kaštieľa bola prvá svetová vojna. Už v septembri 1914 prechádzalo obcou vojsko, ktoré o niekoľko dní po porážke ustupovalo. Obec bola doslova zamorená vojakmi, ktorí sem priniesli rôzne nákazlivé choroby, medzi inými aj cholerovú epidémiu. Už vtedy boli postihnuté a sčasti zničené interiéry kaštieľa. Dňa 22. novembra 1914 obsadili obec na niekoľko dní cárske ruské vojská, ktoré sa ubytovali i v kaštieli. Po ich odchode ostal kaštieľ značne poškodený.

O 18 rokov neskôr, 11. septembra 1932, postihol obec rozsiahly požiar, pri ktorom vyhorel aj kaštieľ. Zostávajúce zariadenie v ňom zhorelo alebo sa roztratilo. S opravou kaštieľa sa začalo v nasledujúcom roku. Oprava trvala do roku 1935. Podľa záznamov opravu prevádzala firma Ing. Szántoa z Prešova. Po oprave sa v kaštieli usídlila správa Vojenských lesných podnikov. Za druhej svetovej vojny mal kaštieľ v súkromnom prenájme Michal Görog, a to až do roku 1945. Po oslobodení bol kaštieľ sprvu nevyužívaný, potom sa doň nasťahovala Poľnohospodárska majstrovská škola (1959 – 1968). Čiastkové stavebné úpravy v interiéroch boli realizované bez prihliadnutia k pamiatkovým hodnotám objektu. Následne bola v kaštieli umiestnená ľudová knižnica, holičstvo a klub mládeže.***

Súčasnosť

Kaštiel v našej obci je národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 2002 je vlastníctvom Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako je nám Kameničanom dobre známe, kaštieľ je verejnosti dlhodobo neprístupný. Donedávna slúžil ako depozitár Vihorlatského múzea v Humennom. Predmety z depozitára však už boli premiestnené späť do Humenného, kaštieľ je prázdny a pripravený na predaj prípadnému záujemcovi. PSK ho ponúka na predaj ako prebytočný nehnuteľný majetok. Jeho cena bola spolu s priľahlým pozemkom (zastavané plochy nádvoria o výmere 1081 m² a ostatné plochy o výmere 5942 m²) znalcom stanovená na 256 000 €.

Budúcnosť

Zmysluplné a verenosti prístupné využitie pre “náš” kaštieľ nenašli PSK, Vihorlatské múzeum, tobôž nie vedenie našej obce. Bolo by naivné myslieť si, že do prostredia s “východoslovenskou” infraštruktúrou a kúpnou silou, kde obec nerobí nič pre rozvoj turistického ruchu, príde subjekt, ktorý kúpi národnú kultúrnu pamiatku v zlom technickom stave, zrekonštruuje ju s ohľadom a rešpektom k pamiatkovým hodnotám a sprístupní ju ako penzión, stacionár, reštauračné zariadenie či “kunsthalle”. Budúcnosť kaštieľa by skôr mohla byť v rukách občianskeho združenia Kameničanov a nadšencov, založeného za účelom jeho rekonštrukcie a opätovného sprístupnenia širokej verejnosti, napríklad ako múzea alebo stálej expozície pojednávajúcej o histórii našej obce.

Ing. Patrik Šepeľa

Zdroje:
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.: História obce Kamenica nad Cirochou, 1998, s, 21 – 22.
*Por. Dr. Leňo: Okresná pamiatková správa – Kaštieľ, 1994 – Kamenica nad Cirochou, s. 1.
**Súpis pamiatok na Slovensku, Bratislava 1968, s. 11.
***Dr. Leňo: c. d., s. 2-3.
Fotky v galérii © Viliam Mazanec pamiatkynaslovensku.sk

Čítajte tiež:
Farský kostol sv. Štefana, prvomučeníka

História aeroklubu a poľného letiska

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
10
  1. 13. 4. 2017 at 19:01Helena Minova  Odpoveď

    chceme sa opytat ci je kastiel predany ?

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa