Faktúry obecného úradu

Faktúry obecného úradu

Naša obec si po dlhom čase nečinnosti začala plniť svoju zákonnú povinnosť a zverejnila uhradené faktúry. Tak ako v prípade faktúr zaplatených našou školou, aj na obecnom úrade sa dá nájsť zopár “podivuhodností”. Verím, že nie som jediný koho zaujíma hospodárenie našej obce. Komu, za čo a koľko platíme. Ak aj Vás na faktúrach zaplatených našou obcou niečo zaujalo, neostante prosím ticho. Zatiaľ čo som našu školu porovnával so školou v Dlhom nad Cirochou, gazdovanie nášho obecného úradu som porovnal s obecným úradom v Belej nad Cirochou.

Kamenica vs Belá

V Belej nad Cirochou žije cca o tretinu ľudí viac ako u nás. Celková suma zaplatených faktúr je však u nich viacnásobne vyššia. 1 731 194,12 vs 269 114,60 V Belej nad Cirochou asi nevedia hospodáriť… Dalo by sa čakať, že celkové sumy za energie, odpadové hospodárstvo a služby telekomunikačným operátorom budú mať v porovaní s nami aspoň o tretinu vyššie. Ako ukazuje súhrn faktúr od vybraných dodávateľov zverejnených do 21.12.2014, realita je iná:

Dodávateľ Kamenica n/C Belá n/C Rozdiel
Fúra s.r.o 26 666,08 18 833,85 7 832,23
T-Com 1 174,88 994,83 180,05
Orange 2 592,00 615,27 1 976,73
RWE Gas 22 753,70 8 646,99 14 106,71

Belá teda hospodári lepšie ako naša obec. Kde sa teda berie taký obrovský rozdiel v celkovej sume všetkých zaplatených faktúr? Obec Belá nad Cirochou totiž stavia (okrem iného) svojím občanom a mladým rodinám nájomné byty. U nás zas viac telefonujeme, kúrime a robíme viac neporiadku…

Faktúry nad 1000 eur

Celkovo naša obec zaplatila rôznym podnikateľským subjetkom 52 faktúr vyšších ako 1 000 eur. Pozrite sa ako sa komu u nás darilo:

Dodávateľ Počet faktúr nad 1000 €
Celková suma faktúr
FURA s.r.o. Rozhanovce 13 18 273,64
RWE Gas Slovensko s.r.o. 11 25 850,00
VSE r.z. Košice 5 16 410,86
Ľubiščak Ľuboslav 4 29 131,5
Súkromné CVČ 3 3 632,5
FEDAN s.r.o 2 69 012,08
František Ontkoc 2 10 849,4
Róbert Gamboš-ROBADO 2 3 136,8
Daniel Orendáč 1 4 584,46
Adrian Bonk Požiarny servis 1 4 416
Kovo-Drevo výroba Ján Mesaroš 1 2 332,8
Branislav Dvoriščák 1 2 244
Aeroklub pod Vihorlatom o. 1 1 500
Ľudová hudba Ondreja Kandráča 1 1 500
Ing. Ján Michalko-KLAMPO 1 1 354,44
FEREX s.r.o. 1 1 266
Ing. Jaroslav Pčola 1 1 113,42
Andrej Harbist 1 1 005,11

 
“Zaujímavosti”

Len v tomto roku sme z obecného rozpočtu zasponzorovali súkromné centrum voľného času sumou 3 632,5 eur. V minulom roku to bola suma 2 655 eur, spolu teda takmer 6 300 eur. Postaviť vlastné ihrisko pre deti z Kamenice, “zónu aktívneho oddychu”, poznávací chodník či cyklotrasu však nedokážeme!

Tak ako je to aj v prípade školy, ani na obecnom úrade sa na IT technike a zabezpečení jej plynulého chodu nešetrí. V roku 2012 nás to stálo 3 298,15 eur, v roku 2013 2 776,94 eur a v tomto roku zatiaľ 3 119,15 eur. Samozrejme nechýbajú paušálne platby na “zmluvný servis”. A akoby to nebolo málo, pán starosta sa vyjadril, že “v novom roku bude prijatý minimálne jeden pracovník na úsek informatiky“… Ostáva len dúfať, že na dané pozície bude vypísané riadne výberové konanie.

Iste Vašej pozornosti neunikla ani šikovne, na polovice rozdelená faktúra, pre v Kamenici úspešného podnikateľa pána Ľubiščáka. Aspoň sme nemuseli vyhlasovať verejné obstarávanie a platiť tak za “odbornú a poradenskú činnosť pri verejnom obstarávaní” ďalších 700 resp 990 eur.

No a perličkou na záver je “prezentácia obce v Podvihorlatských novinách č. 40”, resp. predvolebná kampaň nášho starostu zaplatená z obecného rozpočtu. Ale to bolo skoro zadarmo 😉

bugyi_pr

Prehľad všetkých zaplatených faktúr nájdete v záložke >> Obec >> Zaplatené faktúry.

Ing. Patrik Šepeľa

Čítajte tiež:
Zápisnica zo 4. zasadnutia ObZ
Voľby v Kamenici nad Cirochou – Rana pod pás demokracii

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa