“Servic PC” v našej škole

“Servic PC” v našej škole

Aj keď má obec zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy a faktúry, či už na svojej web stránke alebo na viacerých voľne dostupných weboch, ktoré túto možnosť ponúkajú, naša obec svoje faktúry nezverejňuje. Ak by niekto tvrdil, že je to “náročné”, tak okolité obce s tým problém nemajú (Kamienka, Belá nad Cirochou). Naša obec na rozdiel od iných, a opäť v rozpore so zákonom, nemá kontrolóra, ktorý by mal na hospodárenie dohliadať. To čo je niekde samozrejmé, je u nás dlhodobo nemožné. Ale na “podliezanie” zákonom stanovených pravidiel sme si v Kamenici nad Cirochou akosi zvykli. Je to hlavne chybou našej vlastnej ľahostajnosti. Niekomu však táto ľahostajnosť môže vyhovovať. Neprítomnosť kontrolóra a nezverejňovanie zmlúv, vytvára vhodné podmienky na povedzme, menej hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami.

Vzhľadom na to, že som obci bezplatne ponúkol tieto stránky a dostal som zamietavú odpoveď, zaujímalo ma, za akých podmienok obec prevádzkuje svoju oficiálnu web stránku a kto sa stará o zabezpečenie chodu informačnej techniky na obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. Podľa zákona má obec odpovedať bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní. Ak to v danej lehote kvôli povedzme technickým problémom, alebo kvôli komplexnosti odpovede v stanovenom termíne obec nebude stíhať, musí o tom do ôsmich pracovných dní žiadateľa upovedomiť. Nestalo sa ani jedno ani druhé… Porušenie zákona, arogancia moci, ignorácia občana, nazvite to ako chcete.

Čakanie na odpoveď z obecného úradu som si “krátil” prezeraním zmlúv a faktúr, ktoré uzavrela resp. zaplatila naša škola, ktorej zriaďovateľom je obec a tiež hospodári s našimi peniazmi. A na čo som prišiel? Na škole asi dosť “veľa tlačia” a počítače sa im pravdepodobne “príliš kazia”… Len do novembra tohto roku zaplatila naša škola za tonery do tlačiarní cca 629 eur. Čo je zhruba 3x viac oproti ZŠ Zemplínske Hámre (213.9 eur) resp. 2x viac oproti ZŠ Dlhé nad Cirochou (312 eur). Celkovo len do novembra tohto roku ZŠ Kamenica nad Cirochou zaplatila za “IT podporu” neuveriteľných 3561 eur (ZŠ Zemplínske Hámre – 1148 eur a ZŠ Dlhé nad Cirochou – 894 eur)*. ZŠ v Dlhom nad Cirochou navštevuje 175 žiakov, našu školu 186. Sú teda porovnateľne veľké.

Celá suma 3561 eur bola poukázaná pánovi a pani Bakajsovým (Ingrid Bakajsová BENET IČO 37776274, Miroslav Bakajsa STAR LIGHT IČO 34566457). Neviem pochopiť celkovú výšku zaplatenej sumy, do očí mi však najviac udrelo toto. Od začiatku roku 2012 do novembra tohto roku vystavil pán Bakajsa vždy začiatkom mesiaca faktúru na sumu 121.8 eur s tým istým popisom “Servis PC”. Spolu je to 34 faktúr v celkovej sume 4141.2 eur! Tiež občas robím “Servis PC”, neviem si však predstaviť aby som 34x na rôznych PC s rôznymi problémami, ktorých oprava si vyžaduje rôzny čas, urobil úkony ohodnotené vždy tou istou sumou. Ak by škola platila pánu Bakajsovi akýsi “paušál” (z môjho pohľadu absolútne nezmyselný), musela by o tom existovať zmluva. Takúto zmluvu však zverejnenú nenájdete. Čo má ta suma znamenať? Prečo ju riaditeľ každý mesiac zaplatí? Prečo mu to starosta akceptuje? A dokedy im to MY KAMENIČANIA budeme tolerovať?!

“Zhodou náhod” je práve pán Bakajsa vlastníkom autorských práv oficiálnych stránok našej obce “Copyright © 2010 by “pcop” · All Rights reserved“. Že vraj do konca tohto týždňa obec zverejní svoje faktúry na oficiálnej stránke. Ak to tak naozaj bude (alebo mi poskytnú žiadané informácie), tak predpokladám, že podobné mesačné platby sa nájdu aj tam…

* Faktúry zaplatené pánovi a pani Bakajsovým a obdobné položky zaplatené v tomto roku školou v Dlhom nad Cirochou

———————————————————-

Doplnené 21.12.2014

Riaditeľa našej základnej školy pána Mgr. Slavomíra Tokára som sa opýtal:

“Celková suma faktúr nejako súvisiacich s IT technikou je cca 3500 euro (za prvých 10 mesiacov tohto roka) oproti necelým 900, ktoré zaplatila škola v Dlhom. Najviac ma však zaráža pravidelne mesačne sa opakujúca platba 121.8 za “Servis PC”. To si škola platí nejaký paušál? Žiadnu zverejnenú zmluvu, ktorá by o tom pojednávala som nenašiel.”

Odpoveď Mgr. Tokára:
V škole máme tri počítačové učebne, tabletovú miestnosť, štyri interaktívne tabule s vybavením a ostatnú techniku, ktorá sa používa vrámci vyučovacieho procesu. Iste mi dáte za pravdu, že technika, ktorú denne používajú žiaci a učitelia našej školy nevyhnutne potrebuje pravidelný odborný servis. Preto je nevyhnutné opäť v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti tento odborný servis zabezpečiť, aby neodborným zásahom do IT techniky nevznikli škody, a aby sa čo najviac predĺžila životnosť a funkčnosť techniky, ktorá slúži žiakom a učiteľom našej školy. Pokiaľ viem, na iných školách toto riešia tak, že riaditeľ poverí napr. učiteľa informatiky, aby tento servis robil za príplatok k platu, čo je podľa môjho názoru presne to isté, čo sa týka financií. Nevýhodou je, že učiteľ môže túto prácu vykonávať až po skončení vyučovania, čo môže byť problém, ak má záujmové krúžky, potrebuje zabezpečiť materiál na údržbu, nehovoriac o tom, že táto práca je hlavne veľmi časovo náročná, čo Vám samozrejme nemusím vysvetľovať. Z toho dôvodu je externý technik pre nás vhodnejšou voľbou.

Podobné vybavenie má však aj základná škola v Dlhom nad Cirochou.
Na zabezpečenie servisu počítačov na škole v Dlhom som sa opýtal riaditeľky pani Mgr. Ľubice Biľanskej.

Tu jej odpoveď:
Na škole máme učiteľku IKT, ktorá sa stará o bežný chod PC, v prípade vážnejších porúch máme na dohodu jedného človeka (podľa potreby – pozn. tohto roku bez potreby). Tiež IKt pracovník má iba symbolický osobný príplatok.

Takže NIE! Pánu riaditeľovi nedám za pravdu. Technika nevyhnutne NEpotrebuje pravidelný odborný servis. Externý technik NIE JE vhodnejšou a už vôbec nie finančne porovnateľnou voľbou! Platiť ročne 1464.6 eur len za “Servis PC” je nehospodárne a nezodpovedné. A len tak mimochodom. Originálny toner pre tlačiareň HP LJ P1215, za ktorý naša škola platí 45 eur, sa dá kúpiť za 25 eur s DPH!

Ing. Patrik Šepeľa

  • Komentáre
10
  1. 22. 1. 2018 at 18:38Servis  Odpoveď

    Ten toner za 25eur je neoriginal mam ich otestovane spravia len 500-800 stran. Oproti orig. 2300stran je to nerentabilne!

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa