Schôdza vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Schôdza vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Vážená pani, vážený pán,

predseda Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Kamenica nad Cirochou, Doc. Ing. Matej Polák, PhD spolu s výkonným výborom združenia zvolávajú na sobotu 13. 10. o 17:30 do sály kultúrneho domu v Kamenici nad Cirochou schôdzu členov združenia, ktorá bude mať následovný program:

1. Otvorenie
2. Prijatie nových členov
3. Oboznámenie členov združenia s aktuálnou situáciou
4. Prerokovanie vypovedania aktuálnych zmlúv o prenájme pozemkov s firmou Agroluk, s.r.o
5. Diskusia
6. Záver

Na schôdzu je dôležité a vhodné priniesť si aktuálne nájomné zmluvy. Schôdza sa bude konať v sobotu 13.10.2018 o 17:30 v sále kultúrneho domu v Kamenici nad Cirochou.

Ing. Patrik Šepeľa
0907 475 899
patrik@sepela.sk

Čítajte tiež:
Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
Prenájom pozemkov družstvu Agroluk

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa