PHSR 2015 – 2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015 – 2021 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015 – 2021 Finančný rámec pre realizáciu PHSR
Súhrný prehľad projektových zámerov Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR Ex-ante hodnotenie

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa