Mgr. Stanislav Sivčo: Niečo o mne a o mojom zmýšľaní

Mgr. Stanislav Sivčo: Niečo o mne a o mojom zmýšľaní

V Kamenici nad Cirochou bývam od svojho narodenia a nie je mi preto ľahostajné, čo sa v našej obci deje. Som patriot, našu obec mám rád so všetkými kladmi aj nedostatkami. Na správu obce sa pozerám pragmaticky a racionálne, lebo som si vedomý, že nie všetko, čo si občania želajú, je reálne a možné aj splniť. Zastávam však názor, že zmena v každej ľudskej činnosti je potrebná a dôležitá. Zdravé napredovanie môže nastať len rotáciou, obmenou na všetkých postoch, vrátane na postoch starostov. To je pravý dôvod k tomu, aby som sa rozhodol kandidovať na starostu našej obce.

Mám rád mladých a vzdelaných ľudí a som presvedčený, že títo musia vo väčšej miere
v radoch poslancov participovať na riadení obce. Sú najmenej zaťažení vzťahmi medzi občanmi navzájom, medzi občanmi a subjektmi, ktoré v našej obci žijú a pôsobia. Ich dravosť by však v rozumnom pomere mala byť prepojená so skúsenosťou našich starších občanov a podľa tohto kritéria a môjho názoru by mali ľudia sa rozhodovať pri volení vhodného kandidáta.

Pre orientáciu voliča k svojmu doterajšiemu profesionálnemu pôsobeniu chcem uviesť, že 33 rokov pracujem v štátnej službe, presnejšie v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Počas tejto doby som prešiel rôznymi službami a pracoviskami. Moje služobné zaradenia ma predurčili pracovať s ľuďmi slušnými, vzdelanými a inteligentnými, ale aj s ľuďmi vulgárnymi, menej vzdelanými a bohužiaľ aj s hlúpymi. Skúsenosti s týmito ľuďmi mi pomáhali a naďalej pomáhajú zaujímať racionálne stanoviská pri mojom rozhodovaní. Táto devíza je využiteľná aj v budúcnosti.

K môjmu vzdelaniu uvádzam, že toto som získaval postupne cez policajnú základnú – práporčícku školu v Pezinku, dôstojnícku školu v Holešove a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Nosným študijným učebným programom v týchto školách boli predmety bezpečnostného a právnického zamerania. Z týchto predmetov som absolvoval aj štátne záverečné skúšky.

Počas posledných 10-tich rokov nepretržite pracujem v riadiacich funkciách na Okresnom riaditeľstve PZ Humenné na odboroch poriadkovej a dopravnej služby.

V najbližších voľbách do orgánov samosprávy obcí sa budem uchádzať o Vaše hlasy, za ktoré Vám budem vďačný a za ktoré Vám všetkým srdečne ďakujem. Verím, že okrem správneho výberu starostu vyberiete a zvolíte aj dobrých zodpovedných poslancov, bez ktorých starosta pri správe veci verejných veľa nezmôže.

Nezávislý kandidát na starostu obce
Mgr. Stanislav Sivčo

Čítajte aj Mgr. Stanislav Sivčo: Volebný program

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa