Občania zosnulí v roku 2016

 

Opustili nás dňa vo veku
Alžbeta Šedzmáková 27.01.2016 91 rokov
Jozef Lojan 05.02.2016 69 rokov
Mária Ledinská 08.02.2016 78 rokov
Ján Badida 12.02.2016 67 rokov
Božena Viteková 22.03.2016 71 rokov
Ludvík Pojar 11.04.2016 87 rokov
Pavlína Turovská 24.04.2016 75 rokov
Ján Sousedek 85 rokov
Rudolf Ferenc 63 rokov
Ján Gonda 78 rokov
Ján Strajňák 55 rokov
Helena Zuščáková 83 rokov
Milan Havriško 72 rokov
Mária Šepeľová 82 rokov
Ján Šedzmák 65 rokov
Milan Maškuľak 67 rokov
Mária Kormucíková 89 rokov

 


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa