Zber komunálneho odpadu – Nebezpečný odpad

Načítanie mapy…

Dátum/čas
10/10/2018
Celodenná

Miesto konania
Kamenica nad Cirochou

Kategórie


V tento deň sa ukutoční vývoz nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad:
– batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odoberá len v pôvodnom balení po preukázaní sa preukazom totožnosti.
Nezbiera sa:
– eternit, sklenená vata, polystyrén

Zásady zberu komunálneho odpadu:
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených, nebude vyvezený.
2. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.
3. V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Fúra s.r.o

  • Komentáre
Komentovanie ukončené

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa