12. riadne zasadnutie ObZ

Načítanie mapy…

Dátum/čas
08/06/2017
17:00 - 22:00

Miesto konania
Obecný úrad Kamenica nad Cirochou

Kategórie


Zvolávam 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Kamenici nad Cirochou
na deň 08. júna 2017 (štvrtok) o 17:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou s týmto programom:

 
01. Otvorenie

02. Kontrola plnenia uznesení

03. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 so stanoviskom HK

04. Úver z roku 2001 – ukončenie úverovej zmluvy

05. Územný plán obce – zmeny a doplnky – areál bývalej píly VLM

06. Výzvy a projekty

07. Stav príprav osláv 700. výročia obce

08. Došlá pošta a rôzne

09. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 
Žiadam pozvaných o dochvíľnosť na zasadnutie.

Ing. Alexander Bugyi
starosta

  • Komentáre
Komentovanie ukončené

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa