Kamenická kvapka krvi

Kamenická kvapka krvi

MS SČK zorganizoval 16. 06. nultý ročník Kamenickej kvapky krvi. Zo 44 darcov krvi bolo urobených 39 odberov. Základňa darcov krvi sa rozšírila o 12 prvodarcov.Viac

Výlet do Sárospataku s SČK

Výlet do Sárospataku s SČK

SČK organizuje zájazd na kúpalisko do Sárospataku. Zájazd sa uskutoční 15.07. Poplatok pre členov je 5 €, pre nečlenov 7 €. Prihlásiť sa môžete na 0918 468 951.Viac

Kamenická kvapka krvi

Kamenická kvapka krvi

Miestny spolok červeného kríža v Kamenici pozýva všetkých darcov krvi začat oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci tou správnou kvapkou.Viac

9. Majáles SČK

9. Majáles SČK

Miestny spolok červeného kríža Vás pozýva na 9. kamenický majáles, ktorý sa usktutoční 13.05.2017 o 19:00 v KD. Vstupné je 25€ na pár. Bližšie info: 0915 903 101Viac


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa