Ing. Alexander Bugyi – Nová Kamenica (voľby 2006)

 
Cirkev a spoločenské organizácie
– budeme poskytovať pravidelnú finančnú a materiálnu pomoc všetkým cirkvám na území obce
– budeme realizovať racionálnejšie prerozdelenie finančných prostriedkov všetkým zložkám spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

Školstvo a zdravotníctvo
– cez pernálnu politiku vybudujeme moderné a konsolidované školstvo
– spolu racionálnejšie využijeme budovu školy a škôlky
– budeme intenzívnejšie využívať eurofondy a granty na modernizáciu školy a škôlky
– po dialógu s lekármi v obci sa budú sústavne zlepšovať podmienky pre lekárske ošetrenie

Spoločenský a kultúrny život v oci
– budeme realizovať verejné zhromaždenia, výročia obce, plesy a kultúrne podujatia
– budeme pozývať atraktívne futbalové a stolnotenisové mužstvá
– budeme iniciovať súťaže “dom roka, balkón roka, skalka roka, ulica roka, čin roka”

Bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku
– v spolupráci so susednými obcami budeme iniciovať založenie obecnej polície v obci, resp. na celej doline
– budeme sa venovať prevencii a osvete u mládeže pri predchádzaní trestnej činnosti
– obnovíme technický park požiarnej zbrojnice zo zásob MVSR

Prečo voliť Šaňa Bugyiho?
– žiada sa zmena
– má skúsenosti a prax
– je úspešný manažér
– riadil okres
– postará sa o starých a slabých
– má kontakty z Humenného, na VÚC Prešov a cez Bratislavu až k Europoslancom
– zoženie peniaze
– je kresťan
– spolu s vami pozdvihne spoločenské a kultúrne povedomie obce, zlepší cítenie a spolupatričnosť k rodnej obci, jej majetku a prírode

Zdroje financií potrebné na ďalší rozvoj obce
– štátne dotácie
– projekty cez Národný úrad práce
– Agentúra životného prostredia Banská Bystrica
– VÚC Prešov
– ministerstvá SR
– vláda SR
– eurofondy a granty
– dane
– podnikanie obce
– lobizmus v štátoch Európskej únie

Šport a zdravie
– zrealizujeme výstavbu krytej tribúny
– vybudujeme plavecký bazén
– začneme s výstavbou areálu zdravia a športu

Mládež a kultúra
– postavíme amfiteáter
– založíme folklórny súbor
– založíme rómsky folklórny súbor
– spolu s mládežou založíme junior klub
– plánujeme usporiadavať festivaly
– zriadime internetovú kaviareň

Sociálna oblasť
– postavíme sociálne byty
– zabezpečíme prácu pre mladých rómov
– spolu s dôchodcami založíme senior klub
– budeme realizovať intenzívnejšiu opatrovateľskú činnosť
– budeme pomáhať ekonomicky slabším rodinám a zdravotne postihnutým občanom
– budeme poskytovať obedy dôchodcom za výhodnú cenu
– pripravíme podmienky na výstavbu (rekonštrukciu) domova dôchodcov

Architektúra obce
– vybudujeme námestie obce
– postavíme obchodnú zónu obce a zónu služieb
– zmeníme imidž a architektúru cintorína
– vytvoríme podmienky pre podnikateľské prostredie v areáli bačoveň
– cez nový územný plán sa zmení celkový imidž obce

Cestovný ruch
– obec sa zviditeľní cez internet
– využitie letiska na európskej úrovni
– pomoc podnikateľom cez projekty (kaštieľ, tábor, park, VLM, PZ – Jazvec, hostinec Drienová, Emily, Pod orechom, farma koní Barančík)

Ekológia a príroda
– cez aktivačné práce zlikvidujeme všetky divoké skládky, vrátane skládky na starej píle
– opäť zavedieme veľkoobjemové kontajnery
– začneme s rekonštrukciou vodovodu
– dobudujeme kanalizáciu
– budeme vyplácať príspevky na včelstvá

Energetika obce
Kultúrny dom, školu, škôlku, zdravotné stredisko, kostol a faru po etapách prebudujeme na vykurovanie zo zdrojov s využitím bioenergie.

 
Čítajte aj Ing. Alexander Bugyi – volebný program (voľby 2010)
 


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa