Ing. Marián Vojtko – volebný program

Ing. Marián Vojtko – volebný program

Milí občania obce Kamenica nad Cirochou,

Blíži sa čas najdôležitejšej udalosti roka a to komunálne voľby. Už tento týždeň spoločne rozhodneme o ceste, ktorou sa naša obec bude uberať. Veľmi si vážim Vaše rozhodnutie prísť k voľbám v sobotu 10. novembra 2018. Nepochybne tak urobíte s pocitom zodpovednosti a s cieľom dať našej obci nový impulz a kvalitných a dobrých zástupcov.

Volebný program Ing. Mariána Vojtka – kandidáta č. 3 na starostu za Slovenskú národnú stranu

Osobitnými prioritami sú najmä:

– zlepšiť hospodárenie obce spojené s poskytovaním benefitov pre všetky skupiny obyvateľov
– spolupráca so všetkými zložkami v obci v oblasti kultúrneho, spoločenského, cirkevného, vzdelávacieho a športového diania v obci
– pripraviť a rozbehnúť projekty obce z európskych i domácich prostriedkov a prioritne sa sústrediť na výstavbu multifunkčného ihriska a futbalovej tribúny
– sústrediť sa na rekonštrukciu zostávajúcich ciest a chodníkov s prioritou výstavby chodníka medzi cintorínom a pomníkom a za riekou Rikou
– zabezpečenie rozšírenej zdravotníckej starostlivosti
– zriadenie stacionáru s denným pobytom s poskytnutím bezplatnej stravy
– vytvorenie klubu mladých a zriadenie a poskytnutie priestorov pre ich činnosť
– pripraviť projekt vyriešenia oddychovej zóny v parku
– zlepšiť podnikateľské prostredie a vytvoriť podmienky pre nové podnikateľské subjekty
– venovať zvýšenú pozornosť životnému prostrediu a dbať na bezpečnosť v obci

Kamenica nad Cirochou bude silná obec!

Ing. Vojtko Marián
kandidát č. 3 na starostu obce za stranu SNS

Čítajte tiež:
Pozvánka na predvolebný míting
Ing. Marián Vojtko: Predvolebná vízia

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa