Ing. Marián Vojtko: Predvolebná vízia

Ing. Marián Vojtko: Predvolebná vízia

Vážení kamenickí spoluobčania,

stojí pred nami mnoho nových výziev. Aj preto som presvedčený o tom, že Kamenica nad Cirochou potrebuje zmenu a nastavenie dynamického rozvoja, ktorý je postavený na plnohodnotnom rešpektovaní a zveľaďovaní vzácneho odkazu minulosti, ale i na realizácií projektov, ktoré napĺňajú potreby súčasnej modernej doby pre všetky generácie jej obyvateľov s víziou modernej dediny smerom do jej budúcnosti. Moje programové priority a ciele pre nasledujúce obdobie tak vychádzajú z detailného poznania jednotlivých problémov a potrieb Vás obyvateľov obce Kamenica nad Cirochou. Sú založené na stabilite, zodpovednosti, skúsenosti, detailnom poznaní práce a reálnych možností samosprávy. Stoja na reálnom základe bez sľubovania nesplniteľného.

Naplnenie jednotlivých programových cieľov je možné iba na základe širokej dohody a spolupráce so všetkými, ktorí sa chcú úprimne podieľať na práci v prospech ďalšieho napredovania našej obce. Od obecného zastupiteľstva, cez spoluprácu s okresnými štruktúrami, cez Vládu Slovenskej republiky, jednotlivé ministerstvá, Prešovský samosprávny kraj a ďalšie orgány a inštitúcie, spoločenské organizácie, bez ktorých by nebolo možné dosiahnuť dynamický rozvoj obce. Základným pilierom práce v obecnej samospráve i mojou životnou filozofiou sú solidarita a spolupatričnosť. Počúvanie a rešpektovanie názorov a potrieb Vás obyvateľov obce. Múdry človek, je ten ktorý vie kam a ktorou cestou a smerom sa chce uberať, ale múdrejší je ten, ktorý vie kam sa už nechce vrátiť.

Aj preto sa s pokorou a rešpektom uchádzam o Vašu dôveru v blížiacich sa komunálnych voľbách na post starostu obce Kamenice nad Cirochou.

Ing. Vojtko Marián – kandidát na starostu obce Kamenica nad Cirochou č. 3

Čítajte tiež:
Ing. Marián Vojtko – kandidát na poslanca PSK
Ing. Marián Vojtko – Kandidát na poslanca NRSR za SNS

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa