Ing. Marián Vojtko – kandidát na poslanca PSK

Ing. Marián Vojtko – kandidát na poslanca PSK

Narodil som sa v Kamenici nad Cirochou kde žijem aj so svojou rodinou. Som ženatý, mám štyri deti, vysokoškolské vzdelanie a som členom a funkcionárom SNS. Kandidujem za poslanca vo voľbách do VÚC v Prešovskom samosprávnom kraji za okres Humenné, ktoré sa uskutočnia dňa 4.11.2017 a budú po prvý krát jednokolové a budeme voliť 5 zástupcov, ktorí budú náš okres 5 rokov zastupovať. Z celkového počtu 47 kandidátov mi v abecednom poradí bolo pridelené číslo 45. PSK tvoria tri regióny a to Spišský, Šarišský a Horného Zemplína.

Hlavnými činnosťami, ktoré sa riešia z pozície Prešovského samosprávneho kraja sú doprava (cesty 2. a 3 triedy), zdravotnícke zariadenia, sociálne služby, školstvo 2. stupňa – t. j. stredné školy, aktivity smerujúce ku regionálnemu rozvoju – predovšetkým pre potreby cestovného ruchu, prevádzkovaniu rôznych kultúrnych inštitúcií a nakoniec aktivitám smerujúcim k ochrane s prezentácií kultúrnych, historických a prírodných pamiatok a zvyklostí regiónu.

Ak som sa rozhodol kandidovať za poslanca Prešovského samosprávneho kraja, tak je to prirodzeným vyústením mojich aktivít ako odborníka na cestnú dopravu, poľnohospodárstvo a milovníka prírody. Neuvádzam ako dôvod tie tuctové frázy, okres si zaslúži viac, že kandidujem preto, že chcem byť iný, ako súčasní poslanci a že všetko čo sa doposiaľ urobilo je zlé a idem všetko meniť. Myslím, že to naozaj netreba. Mojím životným krédom je: „Ak vieš o tom, že spoločnosť nefunguje tak ako by mala, môžeš zostať pasívny, to je tvoje právo, ale môžeš sa veci snažiť zmeniť, to je tvoja zodpovednosť.“

Akým témam sa teda chcem a môžem venovať?
Nuž, predovšetkým tým, ktorým sa rozumiem, a ktorým sa už roky profesionálne venujem. Nie som človek, ktorý má pocit, že sa musí ku všetkému vyjadrovať a všetkému rozumie. Na základe mojej profesie a záujmu si ako poslanec PSK za región Horného Zemplína moju prácu predstavujem nasledovne:
– presadzovať návrhy a riešenia spojené s prezentáciou kultúrnych tradícií a historických pamiatok potrebných pre rozvoj cestovného ruchu na Hornom Zemplíne.
– presadzovať návrhy a riešenia pre citlivejší prístup ku ťažbe dreva na Hornom Zemplíne s dôrazom na rekultiváciu lesov a zachovania turisticky atraktívnych lokalít Vihorlatských a Bukovských vrchov.
– vytvárať priestor na verejnú diskusiu pre odborníkov a záujmové združenia, aby sa mohli vyjadriť a posúdiť spoločenský prospešné návrhy týkajúce sa sociálnych a pedagogických tém (napr. prevádzkovaniu domu dôchodcov, problematike zdravého stravovania v školách pod správou PSK a podobne).
– aktívne ovplyvňovať urýchlenie procesu prípravy výstavby rýchlostnej cesty (R9) z Prešova do Sniny, aby sme zlepšili dopravné spojenie, bezpečnosť na cestách a podmienky podnikania v regióne.

Najbližšie dva týždne budú týždňami, kedy všetci kandidáti budú predstavovať svoje vízie. Päť kandidátov, ktorí získajú najväčší počet hlasov, bude zvolených. Ja iba vyslovím nádej, že si vyberieme volených zástupcov podľa ich dlhodobej vízie a práce, ľudí ktorých poznáme, ktorí sú aktívni aj počas roka, sú transparentní, vedia spolupracovať a zapojiť aj ďalších, sú kompetentní a dokážu robiť aj nepopulárne rozhodnutia. Potrebujeme dobrý tím ľudí, na ktorých sa budete môcť kedykoľvek obrátiť a ktorý bude okres Humenné v krajskom zastupiteľstve dobre reprezentovať.

S láskou k nášmu kraju, bližšie k Vám.

Ing. Marián Vojtko

 
Čítajte tiež:
Ing. Marián Vojtko – Prečo kandidujem?
Ing. Marián Vojtko – Kandidát na poslanca NRSR za SNS

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa