Rozvoj našej obce…

Rozvoj našej obce…

Dňa 29.09.2016 som sa zúčastnil zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou ako občan. Zasadnutie viedol pán starosta Ing. Bugyi a zúčastnili sa ho všetci poslanci, kontrolórka a ekonómka obce. Priebeh a všetky “páky” zasadnutia mal pevne rukách pán starosta. Z celkového čistého času 2 a 45 minút pripadlo jemu na vedenie a monológ cca 2 hodiny. Bolo to zasadnutie jedného muža a dvanástich účastníkov – štatistov. Výnimku tvorili len pán Filomen Burda a v niektorých fázach aj pani Ing. Monika HamaďákováIng. Diana Burdová. Ak si pán starosta takto predstavuje fungovanie otvorenej samosprávy, tak to s Kamenicou nevyzerá dobre a bude potrebné s tým niečo robiť.

V zásadných veciach, ako je finančná disciplína, čerpanie finančných prostriedkov postupuje svojvoľne a klame. Napr. pri zateplení obecného úradu informoval a žiadal poslancov najprv o súhlas a schválenie financií na zateplenie časti obecného úradu pri štátnej ceste vo výške 50000 eur. Ale úver v banke zobral na zateplenie celého úradu v objeme 135000 eur čím ešte viac zadĺžil obec, pričom o až na tomto zastupiteľstve žiadal o dodatočné schválenie. Jeho argumenty prečo tak urobil boli nepresvedčivé a nedôveryhodné. Chýbal im racionálny základ a zaváňali prinajmenšom netransparentnosťou. Starosta nevedel obhájiť ani kvalitu prác firmy, ktorá získala zákazku a práce realizovala. Už teraz sa na fasáde objavujú nedostatky!

cintorin_600px

Pri záverečnom účtovaní použitých finančných výdajov a kontrole faktúr bola poslancami Ing. Hamaďákovou a pánom Burdom vznesená požiadavka, aby vysvetlil prečo boli zúčtované výdaje na nákup benzínu pre osobné auto pána starostu ako rozvoj obce? Podobne to bolo s čerpaním finančných prostriedkov na kosenie trávnatých plôch. Či to vari patrí pod rozvoj obce?

K reálnemu rozvoju obce nepadlo počas celého zasadnutia ani slovo. S výnimkou otázky cintorína. Pritom toto plánovacie obdobie na roky 2016-2020 je vlastne poslednou šancou pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Pán starosta prenáša zodpovednosť alibisticky na poslancov. Vyzval pána poslanca Burdu, ktorý mu ako jeden z mála oponuje a silnými argumentmi privádza až do nepríčetnosti a ignorancie, k vybaveniu financií na projekty, pritom sám starosta svojou prácou do obecného rozpočtu nijako neprispel.

chodnik_k_pomniku_600px

Napriek tomu že som sa par krát aj chcel zapojiť do diskusie a spýtať sa pána starostu najmä na problémy
– rozvoja obce
– čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na rozvoj obce
– riešenia odpadového hospodárstva
– spolupráce s podnikateľskými subjektmi
– výstavby problémového chodníka pod cintorínom
– problémov mladých ľudí a školstva
Pán starosta mi však neudelil slovo…

Doc. Ing. Matej Polák, PhD

Čítajte tiež:
Komentár: Načo nám je starosta?
Za (ne)činnosť zvýšenie platu, alebo keď je obecný úrad súkromná s.r.o. starostu obce

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
 • Komentáre
30
 1. 4. 11. 2016 at 18:46Šepeľa andrej  Odpoveď

  Prajem príjemný deň.
  A to mi chce niekto nahovoriť že p. starosta zobral uver 135000 Eur bez predloženia platného uznesenia /schválenia úveru poslancami nadpolovičnou väčšinou/ na riadnom zastupiteľstve a bez predloženia zápisnice v banke ? To ktorá banka dá takýto úver starostovi ako osobe pre obec aj keď je štatutár bez odsúhlasenia poslancami? Zaváňa to buď podvodom alebo tichým písomným odsúhlasením väčšiny poslancov. A načo je potom kontrolórka obce platená z našich daní ? Potom si položme aj otázku , načo sú nám poslanci ak rozhodovanie je v rukách jednej osoby o čom pochybujem.
  Občan Šepeľa Andrej.

  • 5. 11. 2016 at 8:24Patrik Šepeľa  Odpoveď

   Dobrý deň pán Šepeľa. Tento príspevok/článok je treba vnímať ako subjektívny názor občana, ktorý sa na zastupiteľstve zúčastnil. Ja som sa spomínaného zastupiteľstva nezúčastnil, neviem sa teda vyjadriť. Avšak dodatočné schvaľovanie finančných záležitostí sa už na zastupiteľstve dialo aj predtým (viď zverejnený názor pána poslanca Filoména Burdu http://www.kamenicanadcirochou.sk/za-necinnost-zvysenie-platu-alebo-ked-je-obecny-urad-sukromna-s-r-o-starostu-obce/ )

 2. 5. 11. 2016 at 16:12Šepeľa andrej  Odpoveď

  Plne s tebou súhlasím čo sa týka finančnej disciplíny v rámci obce. Nemá čo dodatočne dávať schvaľovať pretože má možnosť zvolať aj mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. Ale zobrať úver z banky bez právoplatnej zápisnice / uznesenia / obecného zastupiteľstva, ako uvádza p. Doc. Polák mi nesedí. Museli to poslanci schváliť. Stále platilo a aj platí, že najvyšším orgánom obce nieje starosta, ale obecné zastupiteľstvo.

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa