Za (ne)činnosť zvýšenie platu, alebo keď je obecný úrad súkromná s.r.o. starostu obce

Za (ne)činnosť zvýšenie platu, alebo keď je obecný úrad súkromná s.r.o. starostu obce

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Kamenica nad Cirochou dňa 15.9.2014 v poslednom vystúpení, mimo predloženého a schváleného programu, navrhol zástupca starostu poslanec JUDr. Miroslav Hodák navýšenie platu starostovi obce o 40 percent, čím nas všetkých nemilo prekvapil. Viacerí poslanci mali pripomienky, že je to veľa, tak prešiel návrh poslanca Mareka Čabaka – zvýšenie platu o 30 percent, to znamená z 1,632,-€ na 2.121,-€!!!

V mojom vystúpení som prítomným poslancom uviedol, že za toto nás občania obce nepochvália, nakoľko za posledný rok starosta Ing. Alexander Bugyi nič veľké v obci neurobil. Skôr naopak. Nerealizoval sa projekt Amfiteáter ani projekt Materská škola, či projekt Multifunkčné ihrisko, ani projekt likvidácie čiernych skládok (starosta to prebral s ministrom pri kávičke). ČOV sa predala za 1 €, obec prišla o pozemok pod stacionárom pri škole, ktorý má hodnotu cca 80.000,- €, z ktorých mohla byť splatená polovica obecného dlhu, nerealizovala sa oprava oporného múru pod cintorínom (presun po voľbach).

Pri hlasovaní som bol proti navýšeniu platu iba ja a Ing. Jozef Komarc, Ing. Diana Burdová sa zdržala hlasovania. To, že v obci už skoro rok nie sú dokončené smerové tabule ulíc, starostu tiež nezaujíma. V poslednom období starosta obce prijíma rozhodnutia bez účasti a schválenia poslancov. Napríklad prenájom priestorov školy, tzv. Kamčatky pre denný stacionár, navýšenie rozpočtu pre hasičov, pričom peniaze im boli poukázané na účet ešte pred dodatočným schválením poslancami obce – porušenie zákona 583/2004, §14, ods. 1.

Po viacerých upozorneniach od občanov obce, že starosta používa služobné auto na súkromné účely, som prešiel všetky zápisnice z predstavenstiev obce od roku 2010 do roku 2014, pričom som zistil, že dňa 5.2.2014 vtedajšie predstavenstvo odsúhlasilo nákup auta pre obecný úrad, avšak ani v jednej zápisnici do konca roku 2014 nebolo poslancami odsúhlasené, že starosta môže používať auto na súkromné účely, a že auto môže doma garážovať. Nie je aj toto náhodou zneužitie právomoci verejného činiteľa? Starosta obce zachádza v svojich “právomociach” až tak, že využíval pracovníkov VPP na upratovanie rodinného domu svojich rodičov. Čo na to Úrad práce v Humennom? Pred voľbami v roku 2014 si starosta obce zaplatil príspevok k predvolebnej kampani zaplatil (150,-€) z obecných peňazí, čiže z peňazí daňových poplatníkov.

Vážení občania Kamenice nad Cirochou, ktorí máte internet, skúste si prezrieť a porovnať faktúry Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou a Belej nad Cirochou napríklad za rok 2014. Toľko peňazí čo zaplatil obecný úrad v našej obci za potraviny pre klub dôchodcov Platan a fyzické osoby (schôdze, ukončenie sezóny a pod)! Pýtam sa: je toto v zmysle zákona? Takéto faktúry v Belej nad Cirochou nenájdete. Jedno prirovnanie: Belá nad Cirochou má o 1.000 obyvateľov viac ako naša obec, pričom spoločnosti FÚRA s.r.o za odvoz tuhého odpadu zaplatila o 7.833,- € menej. Čo myslíte, čo je v tom?

Akou známkou hodnotíte prácu nášho starostu?

Výsledky ankety

 

Filomén Burda
poslanec obce za SNS

Čítajte tiež:
Faktúry obecného úradu
Komentár: Načo nám je starosta?

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
20
  1. 5. 11. 2015 at 13:01KUKI  Odpoveď

    dobry den je to hanba aky je to starosta a naozaj pre MS sa nic nerobi plot v dezolatnom stave a teren????

  2. 21. 11. 2015 at 17:38Matej Polák  Odpoveď

    Pán starosta buď nepochopil v čom spočíva náplň práce starostu ,alebo si myslí že On môže všetko a že mu za nič nerobenie patrí ešte aj plat ,ako poslancovi parlmentu. Už je vo funkcií tretie funkčné obdobie /takmer 9 rokov/ale výsledky,jeho práce sa dajú spočitať na prstoch jednej ruky a sú jedným slovom mizerné. Je to absolutná hanba pre jedného komunálného funkcionára v obci akou Kamenica ktorý nemá v sebe toľko tolerancie a charaktreru aby si nastavil zrkadlo a pozrel sa doň?jObec ,ktorá mala po revolúcií najlepšiu štartovaciu pozíciu zo všetkých obci v okrese je dnes na chvoste čo sa týka vzhľadu ,rozvoja perspektív a atraktivitý pre mladých ale i pre seniorov.Kkde sa nachádzame teraz a kde budeme o 20-30 rokov? Aká perspektíva čaka tých čo prídu pre nás? Ke´d pán starosta nemá projekty a nečerpá Eurofondy. O tom si môžu urobiť obraz tí občania , ktorý prešli Slovensko a boli napr. v Poľsku . Nehovoriac už o Rakúsku alebo Česku . A na tom má mimoriadnú zásluhu starosta Budgy. Koľko projektov z Európských fondov získal pán starosta? Čo také mimoriadne urobil pre obec ?Že mu niektorí páni poslanci zvýšili plat o 30%.? Kedy bude hotový chodník pod cintorínom ? Kde sú denno denne ohrozované životy deti a občanov.Či pán starosta čaká kym tam niekoho nejaký nakladiak neprizabije?Prečo pán starosta nespolupracuje s firmami v obci a neiniciuje tvorbu nových pracovných miest, nové podnikateľské aktivity. Veď aj teraz sú na programe výzvy na regionálný rozvoj a vzdelávanie. Vyhlásene Ministerstvom pôdohospodárstva v Bratislave. Alebo si pán starosta myslí že nás spasia posedy a poľovníctvo? Bolo by dobré keby pán starosta konečne začal konať a robiť svoju prácu ako starosta. Aby sa prestal vývážať do práce služobným autom a organizoval rôzne guľaš partie za štátné prostriedky.Je potrebné zefektívniť aj administratívu na Obecnom úrade a zredukovať pracovníkov na minimum a prostzriedky investovať do rozvoja obce a školstva.

Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa