Trofeje vo VLM OZ Kamenica nad Cirochou

Trofeje vo VLM OZ Kamenica nad Cirochou

Vihorlatské vrchy nie sú len krásnym kusom našej prírody a zároveň vojenským obvodom, ale aj miestom kde hospodári štátny podnik Vojenské lesy a majetky. K hospodáreniu patrí nielen ťažba a výsadba stromov, ale aj výkon práva poľovníctva. Tak ako každý rok, aj tento rok sa konala prehliadka trofejí ulovených v odštepnom závode Kamenica nad Cirochou.

Chovateľská prehliadka trofejí poľovnej zveri ulovenej vo VPR VLM Kamenica nad Cirochou sa konala v zasadacej miestnosti v priestoroch lesnej správy Jovsa. Prvé tri dni boli v znamení prípravy – preberania trofejí, následného hodnotenia obvodnou hodnotiacou komisiou, ktorú vymenovala obvodná poľovnícka komora. Členmi odbornej komisie pre hodnotenie predložených trofejí boli už tradične Ing. Ján Hrabovčin – predseda komisie, Leonard Staško a Ing. Marek Hojdan. V poslednom dni prípravy na chovateľskú prehliadku boli ohodnotené trofeje inštalované na podstavce podľa vekových tried. Hodnotené trofeje poľovnej zveri pochádzali z poľovného revíru VLM Kamenica nad Cirochou s výmerou 15 096 ha, ktorého súčasťou sú dve zvernice: zvernica jelenej zveri Kamienka (908 ha) a zvernica diviačej zveri Jovsa (168 ha). V poľovnej sezóne 2014/2015 bolo v tomto revíri ulovených celkovo 344 kusov raticovej zveri (vrátane úhynu a odchytu živej zveri). Z tohto počtu bolo ulovených prípadne uhynutých 67 kusov trofejovej zveri, z ktorých bolo doložených na chovateľskú prehliadku 32 jeleních trofejí, 22 srnčích trofejí a 13 trofejí dospelých diviakov (kancov).

vlm_chov_prehliadka_600px

U jeleňov dosiahli dve trofeje striebornú medailovú hodnotu (204,28 CIC a 191,68 CIC) a šesť trofejí bronzovú medailovú hodnotu (180,98 CIC, 176,44 CIC, 174,80 CIC, 173,88 CIC, 172,43 CIC a 171,33 CIC). U srnčej zveri žiadna z predložených trofejí nedosiahla medailovú hodnotu. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sme úplne obmedzili lov samičej zveri a mláďat, čím sa snažíme zvýšiť početnosť srnčej zveri. Výborné bodové ohodnotenie dosiahli trofeje diviakov, keď až šesť trofejí z trinástich dosiahlo medailovú hodnotu a to jednu striebornú (117,60 CIC) a päť bronzovú (114,14 CIC, 113,42 CIC, 113,38 CIC, 112,29 CIC a 110,10 CIC). O vysokej úrovni odbornosti poľovníckeho personálu svedčí aj skutočnosť, že žiadnu z trofejí predložených na chovateľskú prehliadku trofejí za poľovnícku sezónu 2014/2015 hodnotiteľská komisia neposúdila ako nesprávny odstrel. Členovia hodnotiteľskej komisie taktiež vyzdvihli prípravu chovateľskej prehliadky trofejí po všetkých jej stránkach, ako aj úpravu trofejí, ktorú zabezpečoval poľovnícky personál.

 
Druhá časť chovateľskej prehliadky trofejí bola samotná výstava sprístupnená poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti. Okrem už tradičných návštevníkov našich výstav, ktorými sú najmä súčasní aj bývalí zamestnanci VLM SR, poľovní hostia, poľovníci i nepoľovníci z okolitého regiónu, nás potešila návšteva žiakov zo základnej školy v Jovse. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a spolupracovníkom, ktorí sa každoročne podieľajú svojou ťažkou prácou a odborným prístupom na úspešnom priebehu poľovníckej sezóny, výsledkoch chovu a lovu a zveľaďovaní poľovníctva. Lesu a lovu zdar!

Ing. Lukáš Vataha

zdroj: Vojenské lesy, ročník IX / apríl – máj – jún 2015, strana 12
text a foto z prehliadky: Ing. Lukáš Vataha – autor
foto v galérii: Ing. Patrik Šepeľa – administrátor

Čítajte tiež:
Náhodné stretnutie s mladým kráľom
Spoločné poľovačky PZ Jazvec

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa