Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce

Zápisnica z I. a II. kola voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí ObZ v Kamenici nad Cirochou dňa 06.05.2015 v zasadačke obecného úradu

Komisia v zložení:

1. JUDr. Miroslav Hodák
2. Ing. Monika Hamaďaková
3. Ing. Jozef Komarc

sčítala všetkých 8 hlasov z prítomných 8 poslancov obecného zastupiteľstva.

Počet odovzdaných hlasov: 8
Počet platných hlasov: 8

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Ing. Jozef Amrich počet hlasov 3
2. Dr. Štefan Kirňak počet hlasov 1
3. Margita Karamanová počet hlasov 4

Z uvedeného vyplýva, že žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a tým v I. kole volieb nebol zvolený kontrolór obce.

Do II. kola volieb postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov a to:
1. Ing. Jozef Amrich
2. Margita Karamanová

Výsledok hlasovania v II. kole volieb bol nasledovný :
1. Ing. Jozef Amrich počet hlasov 3
2. Margita Karamanová počet hlasov 4

Jeden hlasovací lístok bol neplatný (nezakrúžkovaný žiadny kandidát).
Na základe hlasovania poslancov v II. kole volieb bola za hlavného kontrolóra obce zvolená pani Margita Karamanová.

Originál zápisnice si môžte pozrieť tu.

Ešte pre začatím voľby pán starosta demonštroval všetkým prítomným svoju neznalosť rozdielu medzi emailom a webstránkou (kto chce podrobnejšie vysvetlenie, nech mi napíše). Avšak vzhľadom na to, že väčšina poslancov na rozdiel od pána starostu vie používať internet, správnosť mnou uvedených informácií a starostovo zavádzanie si vie ľahko overiť tu. Pán starosta takto okrem iného predviedol svoju obmedzenosť a uprednostňovanie „hádzania polien pod nohy“ pred ponúkanou spoluprácou. Nabudúce radšej skúste informovať o tomto:

Toto ľudí určite zaujíma viac…

Ing. Patrik Šepeľa

Čítajte tiež:
Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce
1. zápisnica zo zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa