Monthly archives: február 2015

Entries found: 5
Futbalový turnaj dorastencov

Futbalový turnaj dorastencov

Oblastný futbalový zväz Humenné usporiadal v sobotu dňa 21. 02. 2015 v mestkej športovej hale halovú súťaž I. triedy dorastencov, ktorej sa zúčastnilo aj naše […]Viac

Zápisnica z 3. zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Zápisnica z 3. zasadnutia ObZ v Kamenici nad Cirochou

Prepis zápisnice z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou, konaného dňa 5. februára 2015 v kancelárii starostu obce:Viac

Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce

Procesný postup voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Cirochou uznesením č. 7/2015 zo dňa 05. 02. 2015. schválilo tento postup voľby hlavného kontrolóra obce Kamenica nad Cirochou.Viac

Rezbár Matúš Krajník

Rezbár Matúš Krajník

V Kamenici máme mnoho šikovných a talentovaných ľudí. Žijú však svojím pokojným životom, sami sa nechvália a málokto o ich vie. Jedným z nich je aj rezbár a reštaurátor Matúš Krajník.Viac


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa