26. riadne zasadnutie OZ

26. riadne zasadnutie OZ

Zvolávam 26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Kamenici nad Cirochou
na deň 6. novembra 2014 (štvrtok) o 16:30 hod.

do reštaurácie Pod lipou v Kamenici nad Cirochou s týmto programom:

 
1. Otvorenie

2. Príprava na zimnú údržbu v obci

3. Aktuálne informácie

4. Došlá pošta a rôzne

5. Diskusia

6. Záver

 
Žiadam pozvaných o dochvíľnosť na zasadnutie.

Ing. Alexander Bugyi
starosta

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa