Ing. Marián Vojtko – Prečo kandidujem?

Ing. Marián Vojtko – Prečo kandidujem?

Narodil som sa v Kamenici nad Cirochou, tu žijem, tu mám svoju rodinu, spolužiakov, priateľov a dokonale poznám problémy občanov obce. Po skončení základnej deväťročnej školy som študoval na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom a následne na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre – odbor mechanizácia poľnohospodárstva. Odbornú prax som vykonával na PD Ptava v Chlmci 10 rokov. V roku 1993 som ukončil štúdium na Vysokom učení technickom v Brne – odbor súdne inžinierstvo a v roku 2004 som absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave – právnická fakulta. V súčasnej dobe vykonávam súdno – znaleckú prax v odboroch doprava cestná a strojárstvo. V roku 2005 som vstúpil do Slovenskej národnej strany, ktorá je národne orientovanou, konzervatívnou, stredo – pravou stranou opierajúcou sa o európsko – kresťanský hodnotový systém, s tromi programovými piliermi – národným, kresťanským a sociálnym, nadväzujúcimi na cyrilo-metodské a štúrovské tradície. Na návrh členov MO SNS v Kamenici nad Cirochou som prijal výzvu kandidovať v novembrových komunálnych voľbách na post starostu obce.
Situácia v obci stagnuje. Neriešia sa základné aj bežné a inak jednoduché veci, ktoré slúžia k dobru jej obyvateľov. Som rozhodnutý veci zmeniť a v prvom rade si stanoviť, čo je najvážnejším a najväčším problémom tejto obce. Je to samozrejme nezamestnanosť a z toho vyplývajúce sociálne neistoty. Ľudia nie sú spokojní s tým, že si nedokážu nájsť pracovné miesto a tým si zaistiť všetko, čo potrebujú. Nezamestnanosť sa týka tých, ktorí už odišli a našli si prácu v iných regiónoch alebo v zahraničí, tých, ktorí túto možnosť zvažujú, ale už začínajú podnikať prvé kroky a v neposlednom rade aj tých, ktorí tu zostali a prežívajú, ako sa dá. Som rozhodnutý bojovať proti nezamestnanosti vytváraním podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia.
Ak si človek stanoví takýto cieľ, musí ovládať základnú vec a tou je komunikácia s ľuďmi. Schopnosť dohody, spolupráca, vypočutie si názorov iných a primeraná reakcia na ne sú základom nielen pri vyhľadávaní investorov, ale aj v komunikácii s poslancami, občanmi a podnikateľskými subjektmi, ktoré v našej obci pôsobia. Vytváranie konfliktov, odmietanie spolupráce, nezmyselné útoky a sťažovanie práce tomu druhému môžu len ťažko viesť k nejakému posunu vpred a vyriešeniu problémov. Mojím cieľom je zlepšiť vzťahy a komunikáciu so všetkými, ktorí v našej obci žijú, aby sme dokázali efektívne spolupracovať a riešiť problémy.
Aj naďalej budem pokračovať v právnej,finančnej, sociálnej, poradenskej pomoci druhým a podporovať a zapájať sa do kultúrneho, spoločenského a politického života v obci. Akcie a podujatia ľudí spájajú a vytvárajú silnú a súdržnú komunitu v, ktorej si dokážu navzájom pomáhať.
Verím, že na pozícii starostu obce dokážem ľuďom pomôcť, dať im pocit dôstojnosti, zodpovednosti a slušnosti a zlepšiť podmienky pre život vo všetkých jeho oblastiach.
Kameničania, ako občania najväčšej obce v okrese Humenné, si to zaslúžia.

 

kandidát na starostu obce za SNS
Ing. Vojtko Marián

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa