Predali sme ČOV – otázky bez odpovedí

Predali sme ČOV – otázky bez odpovedí

Viacero ľudí ma upozorňovalo, na povedzme “obtiažnu” komunikáciu s našim starostom Ing. Alexandrom Bugyim. Vraj jedno hovorí a niečo iné robí. Osobná skúsenosť mi však chýbala. Pán starosta mi v telefonickom rozhovore prisľúbil odpovede na otázky ohľadom predaja ČOV. Do dnešného dňa však nereagoval. Buď si dáva riadne na čas, ako napríklad v prípade vyjadrenia sa k zatepľovaniu zdravotného strediska, alebo je naozaj pravdou to čo sa hovorí.

Čistička odpadových vôd bola spolu s kanalizačnou sieťou predaná BEZ AKÝCHKOĽVEK PODMIENOK (viď uznesenie) za jedno euro, v narýchlo zvolanom obecnom zasadaní, tesne pred voľbami, ktoré inicioval práve budúci kupujúci.

Je zarážajúce, že našim voleným zástupcom nenapadlo vypýtať si aspoň pár dní na vyhodnotenie situácie.

Prečo sa odsúhlasoval predaj ČOV okamžite na danom OZ?
Absolútne nechápem, prečo sa odpredaj ČOV odsúhlasil ihneď na OZ. Bol problém vypýtať si povedzme týždeň alebo mesiac na vyhodnotenie situácie a potom si znova sadnúť a hlasovať? Alebo by to bolo pre našich poslancov/starostu príliš, aby sa takouto “banalitou” zaoberali druhý krát? Našim voleným zástupcom čoskoro končí mandát. Nebolo by rozumnejšie a transparentnejšie prenechať tak dôležité rozhodnutie na nové volebné obdobie?

Čas bol pri tejto transakcii tou najdôležitejšou veličinou. Čas, ktorý sa s prichádzajúcimi voľbami starostovi neúprosne kráti. Čas, ktorého nedostatok a s tým súvisiaci stres zdá sa vyhovuje predávajúcemu. Čas, ak by si ho poslanci vypýtali, ktorý by umožnil položiť si možno aj tieto otázky.

Informácia o čerpaní fondov bola nová, preveroval ju niekto?
Nepreveroval… Nebol na to čas. Vôľa (?).

Posudzoval niekto iný okrem okrem VVS stav ČOV?
Je zrejmé, že či už ide o kúpu ojazdeného bicykla, auta alebo ČOV, kupujúci sa bude snažiť vykresliť kupovaný objekt čo najhoršie aby docielil čo najnižšiu cenu. Prečo obec samostatne nevyhodnotila stav ČOV?

Je VVS jediným záujemcom o kúpu ČOV? Preverovala obec možnosť odpredaja aj iným záujemcom?
Čím viac záujemcov, tým väčšia šanca dostať viac ako 1 €…

Ako sa VVS zaviazal? Ako bude intenzifikovať “našu” ČOV? Dokedy dobuduje chýbajúcu kanalizáciu?
V zápisnici nie je zmienka o zmluve spísanej s kupujúcim. Ako sa kupujúci zaviazal splniť to čo prisľúbil? Opäť sme niečo predali za jedno euro… Nepoučili sme sa dosť na situácii okolo “stacionára”?

Koľko a komu platil VVS 12 rokov za nájom čističky? Koľko z toho dostala obec za nájom?
Podľa zistených informácií platí jedna domácnosť “vodné a stočné” 82 EUR ročne. Spolu s Kamienkou je viac ako 700 platiacich. Spolu teda viac ako 57 400 € ročne… Nebudú obci v následujúcom rozpočte tieto peniaze chýbať? Nie žeby sa obec doteraz správala hospodárne, ale prísť o tak významný zdroj príjmov je hrubou chybou. Ako bude obec kompenzovať tieto chýbajúce zdroje (zvýšením daní?)?

Pre úplnosť uvádzam aj ostatné otázky, na ktoré sme sa nedočkali odpovede. Otázky boli položené na základe zápisnice a vybrané z Vašich emailov.

Prečo listy s výstrahami od VVS neviedli k náprave stavu ČOV?
Nepodnikla obec žiadne kroky k náprave?
V zápisnici sa uvádza, že zástupcovia VVS predložili EŠTE jedno riešenie. Myslí sa tým predaj ČOV?
Aké riešenia predkladali predtým?
Aké “zaujímavé” riešenie predniesol riaditeľ VVS (myslí sa tým riešením odpredaj)?
Prečo ste si nevypýtali čas na vyhodnotenie situácie?
Kto platil obsluhu čističky a náhradné diely a nie iba tento rok ale prvých 8 rokov nájmu?
Kto, za čo, a na základe čoho dovolil napojiť Kamienku na čističku našej obce, ktorá teraz nespĺňa parametre?

Vzhľadom na chýbajúce odpovede a informácie je ťažké zorientovať sa v tejto dosť neprehľadnej situácii. Malo by byť prvoradým záujmom obce mať informovaných občanov a snažiť sa ich zapojiť do rozhodovacích procesov v dôležitých otázkach. Neposkytovanie informácií, neinformovanie a zahmlievanie však svedčí o opaku. Uvedomelý občan by totižto mohol vyjadriť nesúhlas, postaviť sa na odpor…

 

Ing. Patrik Šepeľa

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa