Zoznam kandidátov na post starostu a poslanca

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Kamenici nad Cirochou
15. novembra 2014

 
 
 
 
 
Miestna volebná komisia v Kamenici nad Cirochou podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

l. Alexander Bugyi, Ing., 57 r., starosta, Osloboditeľov 25/33, Kamenica nad Cirochou, nezávislý kandidát

2. Martin Polák, 42 r., riaditeľ, Kamenná 847/1, Kamenica nad Cirochou, nezávislý kandidát

3. Stanislav Sivčo, Mgr., 52 r., policajt PZ SR, Jarná 634/6, Kamenica nad Cirochou, nezávislý kandidát

4. Marián Vojtko, Ing., 57 r., znalec v odboroch doprava cestná a strojárstvo, kpt. Nálepku 654/29, Kamenica nad Cirochou, Slovenská národná strana

5. Peter Žinčák, Ing., 50 r., podnikateľ, Partizánska 825/99, Kamenica nad Cirochou, nezávislý kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Kamenici nad Cirochou
15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Kamenici nad Cirochou podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Renáta Babjaková, 41 r., podnikateľ, ČSA 332/26, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
2. Filomén Burda, 63 r., prevádzkový inšpektor, Partizánska 420/27, Kamenica n/C, SNS
3. Diana Burdová, Ing., 37 r., zamestnanec samosprávy, Lesná 767/30, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
4. Ladislav Cenkner, 67 r., agronóm, Záhradná 616/38, Kamenica n/C, ÚSVIT
5. Marek Čabak, 42 r., SZČO, Sadová 769/5, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
6. Anna Daňová, 52 r., vedúca predajne COOP Jednota, Partizánska 642/33, Kamenica n/C, SMER-SD
7. Martin Ferenc, 41 r., nábytkový dizajnér, Vihorlatská 84/38, Kamenica n/C, SNS
8. Monika Hamaďaková, Ing., 47 r., ekonóm-účtovník, Partizánska 421/31, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
9. Ján Harvanik, 55 r., zamestnanec štátnej správy, Železničná 595/13, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
10. Eva Harvaniková, Mgr., 35 r., ekonómka, Lesná 392/32, Kamenica n/C, SMER-SD
11. Miroslav Hodák, JUDr., 67 r., dôchodca, Mierová 574/2, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
12. Svetlana Hrubovčaková, 41 r., SZČO, Osloboditeľov 52/81, Kamenica n/C, Strana demokratického Slovenska
13. Marek Ihnat, 44 r., živnostník, Štúrova 300/19, Kamenica n/C, SDKÚ-DS a KDH
14. Mária Jancusková, 34 r., SZČO, Mierová 444/21, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
15. Jozef Komarc, Ing., 60 r., strojný inžinier, Lesná 401/5, Kamenica n/C, SNS
16. Miroslav Kožak, 65 r., učiteľ, Štúrova 608/24, Kamenica n/C, SMER-SD
17. Marek Kvašňak, 36 r., mechanik, Záhradná 614/30, Kamenica n/C, SDKÚ-DS a KDH
18. Ján Mažerik, 55 r., strojník, Partizánska 363/4, Kamenica n/C, SNS
19. Monika Mažeriková, 31 r., čašníčka, Lesná 578/21, Kamenica n/C, SNS
20. Marian Miko, 31 r., fyzioterapeut, Partizánska 830/66, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
21. Jana Pojarová, 50 r., predavačka, Vihorlatská 98/8, Kamenica n/C, SNS
22. Gabriela Poljaková, Ing., 26 r., inž. ekonómie, ČSA 337/14, Kamenica n/C, SNS
23. František Porubský, 62 r., mechanizátor, Sládkovičova 546/8, Kamenica n/C, ÚSVIT
24. Vladimír Salak, 31 r., majster stav. výroby, Partizánska 644/23, Kamenica n/C, SNS
25. Jozef Sojčak, 43 r., hasič, Osloboditeľov 181/40, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
26. Marián Sojčak, 50 r., strojník, Partizánska 366/10, Kamenica n/C, SNS
27. Agata Strajňaková, Mgr., 59 r., učiteľka, Záhradná 602/4, Kamenica n/C, SMER-SD
28. Ondrej Šepeľa, 37 r., operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Veterná 487/10, Kamenica n/C, Právo a spravodlivosť
29. Patrik Šepeľa, Ing., 32 r., SAP konzultant, Sládkovičova 547/1, Kamenica n/C, nezávislý kandidát
30. Mária Škrlíková, 54 r., SZČO, Mierová 674/40, Kamenica n/C, nezávislý kandidát

Každému kandidátovi na poslanca na lepších stránkach obce poskytneme priestor na bezplatnú prezentáciu. Ak ste jedným z kandidátov a máte záujem sa prezentovať prostredníctvom tejto stránky, neváhajte nás kontaktovať nižšie uvedenými spôsobmi.

Kandidátom na starostu poskytneme bezplatne osobitný priestor. Kontaktujte nás prosím spôsobmi uvedenými nižšie.

 

Ing. Patrik Šepeľa

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa