Verejné obstarávanie v Kamenici

Verejné obstarávanie v Kamenici

Začiatkom tohto leta obec začala s realizáciou dlho sľubovaných projektov. Podrobnejšie informácie o dohodnutých cenách projektov a vybraných firmách sme Vám priniesli v tomto príspevku. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide len o logický ťah pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami… Nevadí. Hlavne, že sa v obci aspoň niečo opraví.

 
Exkluzívny dodávateľ?

Prvotné nadšenie nad výsledkami výberových konaní a ich transparentnosťou opadlo hneď po začiatku zatepľovania zdravotného strediska. Obec na zatepľovanie vypísala verejnú súťaž, ktorej sa zúčastnilo viacero firiem. Tu nastáva prvý problém. Vedeli ste vôbec, že bola vypísaná nejaká verejná súťaž? Podľa našich informácií obec zverejnila verejnú výzvu len na oficiálnych stránkach obce (Výzva tam stále je. Schválne, skúste si ju nájsť, či sa Vám to podarí.), na úradnej tabuli v budove obecného úradu a vybraní podnikateľia (aké boli kritéria výberu?) boli oslovení písomne. Ako sa o tejto výzve mali dozvedieť stavebné firmy v našom okolí? Ako sa o výzve dozvedeli zúčastnené firmy? Prečo obec nevyužila iné/ďalšie prostriedky na oslovenie čo najväčšieho počtu uchádzačov?


 
V súťaži uspel živnostník s najnižšou ponúknutou cenou Ľuboslav Ľubiščák – ĽUBOStav. Zákazku však realizuje človek, ktorý obci predložil najdrahšiu ponuku, pán Róbert Gamboš.

Ako je možné, že pán Ľubiščák, ktorý sa najnižšou cenovou ponukou 24 800 eur, zaviazal zatepliť zdravotné stredisko, najme na túto prácu firmu, ktorá obci predložila najvyššiu cenovú ponuku a ešte na tom dokáže zarobiť (predpokladáme, že pán Ľubiščák zaplatí firme realizujúcej zatepľovanie menej ako 24 800,- eur)? Podľa portálu finstat.sk pán Ľubiščák v minulých rokoch nezamestnával žiadnych zamestnancov! Preveroval niekto z obecného zastupiteľstva referencie, hodnovernosť a schopnosť pána Ľubiščáka realizovať takúto zákazku? Prečo museli byť poslanci dohliadajúci pri otváraní obálok s cenovými ponukami písomne zaviazaní k mlčanlivosti?


 
Pán Gamboš je pri získavaní zákazok v našej obci pomerne úspešným podnikateľom. Na tom by nebolo nič zlé. Pán Gamboš je Kameničan a zadávaním zákazok miestnym firmám, obec napomáha zvyšovaniu zamestnanosti a rastu lokálnej životnej úrovne. Sú však verejné obstarávania v našej obci úplne “v kostolnom poriadku”? Prečo bola pri súťaži potrebná takáto “rošáda” dvoch zjavne spolupracujúcich podnikateľov? Podľa portálu finstat.sk pán Gamboš v minulých rokoch taktiež nemal žiadnych zamestnancov. Firma Javarex sro, v ktorej je konateľom, zamestnávala jedného zamestnanca. Je kvalita dodávaných prác, za ktoré obec platí nemalé peniaze, vyhovujúca (viď projekt viacúčelového ihriska)?

 
Nevýhodná zmluva

Pozrime sa na zmluvu uzatvorenú medzi obecným úradom a pánom Ľubiščákom. Celá zmluva “o dielo” sa vošla na jednu A4 a už na prvý pohľad je zrejmé, že zmluva dostatočne nechráni záujmy obce.

Zmluva Lubostav

Zmluva neupravuje podmienky prípadnej reklamácie práce, zmluvné pokuty v prípade oneskorenia, nedodania alebo nevyhovujúcej kvality prác. Kto “preberie” stavbu po ukončení prác, kto a ako skontroluje, ohodnotí a vyhodnotí naplnenie zákazky. Už pri kúpe najjednoduchších elektrospotrebičov alebo oblečenia dostáva zákazník dvojročnú záruku. Koľkoročnú záruku dostáva obec na vykonané zateplenie? Podpísal by sa starosta pod takúto zmluvu, resp. nemali by poslanci žiadne pripomienky k takejto zmluve, ak by sa jednalo o zateplenie ich súkromného domu a ich vlastné peniaze? Obecnému zastupiteľstvu, pánovi Lubišcákovi aj pánovi Gambošovi sme ponúkli možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Do dnešného dňa tak však neurobili.

 

Ing. Patrik Šepeľa

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa