Kamenica nad Cirochou v medzivojnovom období

Kamenica nad Cirochou v medzivojnovom období

Po strašných útrapách svetovej vojny, ktorou bola tunajšia obec veľmi ťažko postihnutá, prišiel konečne tak túžobne očakávaný deň oddychu a radosti. Ubiedenému ľudu, vyjasňovali sa tváre, keď sa začalo povrávať, že vojna je skončená a na troskách Rakúsko – Uhorskej monarchie sa zrodila Československá republika. Keď prví vojaci začali sa vracať domov k utýraným rodinám a hladným deťom, priniesli so sebou istotu a potvrdili, že chýry o slobode sú skutočne pravdivé. Vtedy už celá obec hlaholila a jasala radosťou, že krvavá metla svetovej vojny pominula a na základoch bývalej tyranie sa rodí nový život. V mnohých rodinách zažiarilo opäť slnko radosti a uspokojenia, veď sa vrátili mužovia, otcovia, bratia a synovia, vrátili sa po štvorročnom odlúčení, po hrozných útrapách a krviprelievaní, vrátili sa, aby sa zase chytili pluha a obrábali tie spustošené a úhorom ležiace polia, z ktorých mnohé ešte len nedávno pili ľudskú krv.

Nie každý rovnako pochopil význam slova sloboda. Stali sa prípady, že muži ozbrojení puškami usporadúvali poľovačky v pánskych lesoch a strieľali, čo im prišlo do rany. Inde zase rúbali lesy a vyskytli sa aj prípady lúpeže. Kedysi potláčaná nenávisť voči pánom a vykorisťovateľom naraz vybuchla v srdciach prostého ľudu, ktorý si prevrat vysvetľoval ako dobu pomsty na utlačovateľoch. Pomery sa však čoskoro skonsolidovali a život prešiel do normálnych koľají.

V nasledujúcich rokoch po vojne možno sledovať ako rastie budovateľský ruch. Z kedysi utláčaného, opovrhovaného a zaznávaného slovenského roľníka, porobeného a žijúceho v otroctve uhorských magnátov, stáva sa človek sebavedomý a hodnotný člen ľudskej spoločnosti. V tridsiatych rokoch sa životná úroveň v porovnaní s predvojnovým stavom rapídne zvýšila. Už v 1925 roku boli rozparcelované grófske pozemky pri cintoríne, ktoré si obyvatelia veľmi lacno odkúpili. Na tých miestach postavili úplne novú štvrť.

1.októbra 1933 prevzala štátna správa rozsiahle lesné a poľné majetky od bývalého grófa Gejzu Andrassyho v Kamenici nad Cirochou a v okolitých obciach aj s lesným zamestnanectvom. Andrassy totiž dlhoval z tých majetkov miliónové obnosy na štátnych daniach. Lesy boli krajne využité a lesné kultúry zanedbané. Lesný personál Andrassyho nebol riadne platený a stali sa prípady, že plat obdržal až niekedy po roku. Po prevzatí lesov bola v obci zriadená samostatná správa Vojenských lesných podnikov (VLP).

S príchodom VLP súvisí tiež postavenie píly na elektrický pohon roku 1934.

Píla vybudovaná v roku 1934
Píla vybudovaná v roku 1934

Píla bola vybudovaná pri železničnej stanici a drevo dopravovali z okolia Vihorlatu úzkokoľajkou. Zárobkové možnosti občanov sa zvýšili. Kamenickí robotníci našli prácu v lese, v škôlkach, pri oprave úzkokoľajovej dráhy do Kamienky a hlavne na samotnej píle. Do týchto rokov spadá tiež vybudovanie domu pri železničnej zastávke pre úradníkov VLP. Vybudovaním píly dostáva sa obec do popredia v technických vymoženostiach. Po Humennom, Snine a Udavskom sa stáva štvrtou obcou v okrese zapojenou na elektrickú sieť a to v 1937. roku. V tom istom roku boli dané do užívania nové kasárne, vybudované na hornom konci dediny pri liehovare.

Keďže strelnica v lesoch pri Valaškovciach mala slúžiť pre výcvik delostrelcov, musela sa k nej vybudovať riadna cesta. Teraz je asfaltovaná a slúži na zbližovanie dreva z okolitých lesov. K verejným budovám patrí aj vojenský pavilón, vybudovaný neďaleko železničnej zastávky. V 1936 roku bolo vybudované vojenské letisko, ktoré toho času využíva Zväzarm pre výcvik plachtárov a parašutistov.

Na plynulý rozvoj obce veľmi zhubne pôsobili živelné pohromy. Najväčšia katastrofa postihla obec 11. septembra 1932. V ten deň vzbĺkol požiar, aký nikto v dedine a na okolí nepamätá. I keď požiarny zbor ihneď zakročil, v priebehu desiatich minút za podpory silného vetra bolo 15 domov v plameňoch. Polovica východnej strany obce bola za pol hodiny v jednom plameni. Na pomoc prišlo dvanásť požiarnych zborov, ale oheň zlikvidovať sa nedarilo. Plamene šľahali do výšky celých dvadsaťštyri hodín. Pri spomínanom požiari zhoreli všetky domy od čísla 2 do 45. Medzi nimi aj kaštieľ grófa Andrassyho, v ktorom bolo veľa cenných historických pamiatok. Požiaru podľahol aj majer, kde zhoreli všetky zásoby obilia a niekoľko kusov dobytka. Mnoho občanov ostalo bez prístrešia a najzákladnejších predmetov dennej spotreby. Na pomoc postihnutým konali sa zbierky.

Zdroj:
Kronika obce Kamenica nad Cirochou
Kamenica nad Cirochou 650 ročná, Humenné 1968

  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa