Z oznamov obce

Z oznamov obce

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa nezadržateľne blížia a v našej obci sa konečne opäť niečo opraví/zrekonštruuje.

 

 

Počas letných prázdnin sa budú realizovať tieto projekty:

 

 

 

Júl, august 2014
Výmena vykurovacích telies, ventilov a radiátorových prípojok v rámci vyhláseného havarijného stavu v Základnej škole s MŠ a ŠJ v Kamenici nad Cirochou v celkovej sume 34 982.93 € s DPH! Kópiu zmluvy si môžte stiahnuť tu.
Dodávateľ – Stanislav Fabian – PLUMBER, Mirka Nešpora 61, 080 01 Prešov

Plumber

Júl 2014
Výmena vchodových dverí a okien na budove Obvodného zdravotného strediska v Kamenici nad Cirochou.
32 okien a vchodové dvere za 9116.24 € s DPH! Kópiu zmluvy si môžte stiahnuť tu.
Dodávateľ – UNITERMONT Humenné

August 2014
Zateplenie obvodového plášťa budovy Obvodného zdravotného strediska Kamenica nad Cirochou kontaktným zatepľovacím systémom s použitím tepelného izolantu z fasádneho polystyrénu v celkovej sume 24 800 € s DPH! Kópiu zmluvy si môžte stiahnuť tu.
Dodávateľ – Ľuboslav Ľubiščák – ĽUBOstav, Kamienka 168

Lubostav

August 2014
Bude zverejnené výberové konanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií – Štúrova, Lesná, Pod Žbirom. Výberová komisia na dodávateľa prác bola určená obecným zastupiteľstvom na poslednom zasadnutí OZ dňa 26.06.2014

Firma GVP požiadala tunajší úrad (ako stavebný úrad) o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“ v lokalite pri Emily – realizácia stavby – rok 2014.

Emily

Územné stavebné konanie je zvolané na 15. 07. 2014.

Ing. Patrik Šepeľa

Čítajte tiež:
Verejné obstarávanie v Kamenici
Predali sme ČOV – otázky bez odpovedí

Pokračujte v čítaní novšieho alebo staršieho článku«« X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa