Ankety PHSR

Realizáciu akého projektu pre lepšie trávenie voľného času by ste v obci najviac uvítali? (hlasovať môžte za tri projekty)

 • Kúpalisko (33%, 75 hlasov)
 • Ihriská pre deti (25%, 56 hlasov)
 • Turistickú / cyklotrasu (18%, 41 hlasov)
 • Hudobný festival (12%, 26 hlasov)
 • Lezeckú stenu (8%, 17 hlasov)
 • Amfiteáter (5%, 11 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 122


Ako sa obec rozvíja za poslených 5 rokov?

 • nerozvíja sa vôbec (48%, 13 hlasov)
 • veľmi zle (33%, 9 hlasov)
 • zle (19%, 5 hlasov)
 • neviem posúdiť (0%, 0 hlasov)
 • dobre (0%, 0 hlasov)
 • veľmi dobre (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 27


Ktorý z nedostatkov by sa mal riešiť prioritne? (Označte maximálne 5 priorít)

 • Stav obecných ciest a chodníkov (15%, 17 hlasov)
 • Nedostatok kultúrnych podujatí v obci (12%, 14 hlasov)
 • Stav verejných priestranstiev (11%, 13 hlasov)
 • Kvalita životného prostredia (11%, 13 hlasov)
 • Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce (11%, 13 hlasov)
 • Nedostatok športových podujatí v obci (9%, 11 hlasov)
 • Sociálne služby (stravovanie, opatrovateľská služba a pod.) (7%, 8 hlasov)
 • Nedostatok bytov (7%, 8 hlasov)
 • Bezpečnosť v obci (4%, 5 hlasov)
 • Odpadové hospodárstvo (zber a odvoz odpadov) (3%, 4 hlasov)
 • Starostlivosť o seniorov (3%, 3 hlasov)
 • Nedostatok stavebných pozemkov (3%, 3 hlasov)
 • Dopravná situácia v obci (2%, 2 hlasov)
 • iné (2%, 2 hlasov)
 • Nedostatok zelených plôch (1%, 1 hlasov)
 • Zlepšenie možností nákupu (obchody) (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 27


Informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji sledujem

 • občas (63%, 17 hlasov)
 • vždy (33%, 9 hlasov)
 • nikdy (4%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 27


Do života cirkvi sa aktívne zapájam

 • nikdy (50%, 14 hlasov)
 • občas (36%, 10 hlasov)
 • vždy (14%, 4 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa zúčastňujem

 • nikdy (75%, 21 hlasov)
 • občas (14%, 4 hlasov)
 • vždy (11%, 3 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


So svojimi požiadavkami a návrhmi navštevujem starostu

 • nikdy (64%, 18 hlasov)
 • občas (25%, 7 hlasov)
 • vždy (11%, 3 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


S návrhmi územného plánu sa oboznamujem

 • občas (61%, 17 hlasov)
 • vždy (29%, 8 hlasov)
 • nikdy (11%, 3 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Na podujatiach organizovaných v obci sa zúčastňujem

 • občas (75%, 21 hlasov)
 • vždy (18%, 5 hlasov)
 • nikdy (7%, 2 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Volieb do samospráv sa zúčastňujem

 • vždy (82%, 23 hlasov)
 • občas (18%, 5 hlasov)
 • nikdy (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Dopravné spojenie (vlak, autobus)

 • 1 (46%, 13 hlasov)
 • 2 (46%, 13 hlasov)
 • 3 (4%, 1 hlasov)
 • 5 (4%, 1 hlasov)
 • 4 (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Dostupnosť stavebných pozemkov / bytov

 • 3 (44%, 12 hlasov)
 • 4 (22%, 6 hlasov)
 • 2 (19%, 5 hlasov)
 • 5 (11%, 3 hlasov)
 • 1 (4%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 27


Podnikateľské prostredie

 • 4 (32%, 9 hlasov)
 • 5 (29%, 8 hlasov)
 • 3 (25%, 7 hlasov)
 • 2 (11%, 3 hlasov)
 • 1 (4%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Osveta, vzdelávanie

 • 3 (39%, 11 hlasov)
 • 5 (29%, 8 hlasov)
 • 4 (25%, 7 hlasov)
 • 2 (7%, 2 hlasov)
 • 1 (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Starostlivosť o zeleň, ihriská, parky, verejné priestranstvá

 • 3 (46%, 13 hlasov)
 • 4 (25%, 7 hlasov)
 • 5 (21%, 6 hlasov)
 • 1 (4%, 1 hlasov)
 • 2 (4%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Šport

 • 4 (32%, 9 hlasov)
 • 3 (29%, 8 hlasov)
 • 2 (21%, 6 hlasov)
 • 5 (14%, 4 hlasov)
 • 1 (4%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 28


Odpady, kanalizácia

 • 2 (41%, 12 hlasov)
 • 3 (31%, 9 hlasov)
 • 1 (10%, 3 hlasov)
 • 5 (10%, 3 hlasov)
 • 4 (7%, 2 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 29


Miestne cesty a chodníky

 • 4 (37%, 11 hlasov)
 • 3 (33%, 10 hlasov)
 • 2 (17%, 5 hlasov)
 • 5 (13%, 4 hlasov)
 • 1 (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Škola, škôlka

 • 2 (41%, 12 hlasov)
 • 3 (28%, 8 hlasov)
 • 4 (24%, 7 hlasov)
 • 1 (3%, 1 hlasov)
 • 5 (3%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 29


Kultúra, kultúrne aktivity pre občanov

 • 4 (53%, 16 hlasov)
 • 3 (20%, 6 hlasov)
 • 5 (17%, 5 hlasov)
 • 1 (7%, 2 hlasov)
 • 2 (3%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Voľnočasové aktivity pre deti a mládež

 • 4 (40%, 12 hlasov)
 • 5 (40%, 12 hlasov)
 • 2 (10%, 3 hlasov)
 • 3 (10%, 3 hlasov)
 • 1 (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Zdravotná starostlivosť

 • 3 (57%, 17 hlasov)
 • 4 (20%, 6 hlasov)
 • 2 (13%, 4 hlasov)
 • 1 (7%, 2 hlasov)
 • 5 (3%, 1 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Uveďte hlavné dôvody prečo žijete v obci? (označte maximálne 3 možnosti)

 • Narodil/a som sa tu (28%, 21 hlasov)
 • Mám tu rodinu (27%, 20 hlasov)
 • Vyrastal/a som tu (22%, 16 hlasov)
 • Iné (7%, 5 hlasov)
 • Priženil / vydala som sa tu (4%, 3 hlasov)
 • Dobrá geografická poloha obce (4%, 3 hlasov)
 • Mám tu prácu (3%, 2 hlasov)
 • Nemám inú možnosť (nedostatok peňazí) (3%, 2 hlasov)
 • Páči sa mi tu (3%, 2 hlasov)
 • Prostredie pre výchovu detí (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Aká je podľa Vás kvalita života v obci?

 • uspokojivá (70%, 21 hlasov)
 • zlá (20%, 6 hlasov)
 • dobrá (10%, 3 hlasov)
 • veľmi dobrá (0%, 0 hlasov)
 • veľmi zlá (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Kde pracujete?

 • cestujem do práce mimo obce (66%, 19 hlasov)
 • nezamestnaný/á (17%, 5 hlasov)
 • dôchodca (10%, 3 hlasov)
 • doma (z domu) (7%, 2 hlasov)
 • dochádzam do práce v obci (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 29


Aké je zloženie členov Vašej domácnosti?

 • viacgeneračná domácnosť (starí rodičia / rodič, rodičia / rodič, deti / dieťa) (47%, 14 hlasov)
 • dvaja dospelí + dieťa / deti (40%, 12 hlasov)
 • manželia bez detí (deti sú dospelé a žijú inde) (10%, 3 hlasov)
 • iné (3%, 1 hlasov)
 • žijem sám / sama (0%, 0 hlasov)
 • jeden dospelý + dieťa / deti (0%, 0 hlasov)
 • manželia bez detí (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Ako dlho žijete v obci?

 • 21 - 30 rokov (47%, 14 hlasov)
 • viac ako 30 rokov (30%, 9 hlasov)
 • 11 - 20 rokov (23%, 7 hlasov)
 • menej ako 5 rokov (0%, 0 hlasov)
 • 5 - 10 rokov (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 30


Koľko máte rokov?

 • 30 - 39 rokov (42%, 13 hlasov)
 • 19 - 29 rokov (32%, 10 hlasov)
 • 40 - 49 rokov (10%, 3 hlasov)
 • 60 a viac rokov (10%, 3 hlasov)
 • menej alebo 18 rokov (6%, 2 hlasov)
 • 50- 59 rokov (0%, 0 hlasov)

Celkovo hlasovalo: 31

 

Ankety:«20162015PHSR2014»

2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa